[responsive_menu]

Co to jest i na czym polega badanie GBS?

Okres ciąży to szczególny czas, w którym niezwykle istotne jest prawidłowe funkcjonowanie organizmu przyszłej mamy, od którego zależy rozwój jeszcze nienarodzonego dziecka. Z tej racji każda ciężarna musi wykonać wiele różnych badań, które pozwalają ocenić jej stan zdrowia. Jednym z obowiązkowych badań wykonywanych już w końcowym etapie ciąży jest badanie GBS. Sprawdź w jakim celu należy wykonać badanie GBS i na czym ono polega.

Co to jest badanie GBS?

Nawet w 2 minuty udrożnia nos, zwiększając swobodę w oddychaniuDowiedz się więcej >

Jednym z wielu badań wykonywanych profilaktycznie u każdej kobiety w ciąży jest badanie mikrobiologiczne w kierunku wykrycia nosicielstwa bakterii – Streptococcus agalactiae. Jest to bakteria Gram-dodatnia, należąca do paciorkowców beta-hemolizujących grupy B (GBS – ang. Group B Streptococcus), która może zasiedlać przewód pokarmowy i/lub układ moczowo-płciowy zdrowych osób. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo narządów pochwy i okolic cewki moczowej, bakteria może również kolonizować środowisko pochwy.

Czy wiesz że:

kolonizacji bakterii Streptococcus agalactiae  w organizmie często nie towarzyszą żadne objawy?

Szczególnie narażone na obecność Streptococcus agalactiae w środowisku pochwy są kobiety ciężarne. Choć w większości przypadków obecności paciorkowca w pochwie kobiety ciężarnej nie towarzyszą żadne dolegliwości, istnieje duże ryzyko transmisji bakterii z organizmu ciężarnej matki do organizmu dziecka, głównie w trakcie porodu. Możliwe jest również przedostanie się paciorkowca ze środowiska pochwy do macicy, co stwarza zagrożenie rozerwania błon porodu, a w konsekwencji przedwczesnego porodu czy śmierci płodu. Jednakże takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Obecność paciorkowca w środowisku pochwy kobiety ciężarnej związana jest z ryzykiem transmisji bakterii na noworodka w trakcie porodu. Bakteria ta może zasiedlać jamę ustną, układ oddechowy oraz pokarmowy noworodka, a także skórę i błony śluzowe, a w konsekwencji powodować infekcje:

 • wczesno-objawowe – (pojawiają się w pierwszych dniach życia noworodka) bakteriemia, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsa,
 • późno-objawowe – (pojawiają się około 3 – 4 tygodnie po porodzie, a nawet później) osłabienie, gorączka, choroby układu oddechowego, bakteriemia z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Zakażenie GBS stanowi również zagrożenie dla samej ciężarnej, gdyż może powodować:

 • zakażenia układu moczowego zarówno przed jak i po porodzie,
 • gorączke śródporodową,
 • zakażenie jamy owodni,
 • poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy.

Z uwagi na wysoką częstość występowania kolonizacji przez Streptococcus agalactiae kobiet ciężarnych, w naszym kraju u każdej z nich między 35 – 37 tygodniem ciąży wykonywane jest obowiązkowe przesiewowe badanie mikrobiologiczne w kierunku GBS.

Na czym polega badanie GBS?

Walczy nawet z najbardziej uciążliwymi objawami grypy i przeziębienia (szybko zwalcza gorączkę i dreszcze).Dowiedz się więcej >

Przesiewowe badanie dotyczące nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) polega na pobraniu dwóch wymazów – z przedsionka pochwy i odbytnicy za pomocą jałowych wymazówek, które następnie umieszczane są w probówkach z podłożem transportowym. Tak pobrany i przygotowany materiał powinien być jak najszybciej dostarczony do laboratorium mikrobiologicznego, gdzie wykonywane są badania pozwalające na wykrycie bądź wykluczenie nosicielstwa GBS.

Wyniki badania GBS

Zażywaj regularnie, aby budować swoją odporność w sezonie jesienno-zimowymDowiedz się więcej >

Na wynik badania BGS należy zwykle oczekiwać kilka dni. Dodatni wynik badania wymaga bezwzględnego objęcia ciężarnej okołoporodową profilaktyką antybiotykową. Informacja o wyhodowaniu GBS z materiału pobranego od ciężarnej oraz o lekowrażliwości (czyli o tym na jakie antybiotyki jest wrażliwy wyhodowany szczep bakterii) lekarz prowadzący wpisuje do karty ciąży.

Zapamiętaj:

Badanie GBS wykonywane u kobiet w ciąży umożliwia wykrycie paciorkowców pochodzących z grupy GBS.

Badanie GBS – antybiotykoterapia okołoporodowa

Najbezpieczniejszy, najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL do widocznego i długotrwałego usuwania włosków.Dowiedz się więcej >

Mimo tego, że ewentualne wykrycie nosicielstwa GBS u większości ciężarnych następuje jeszcze przed terminem porodu (35 – 37 tydzień), terapia antybiotykowa nie jest stosowana jeszcze w czasie trwania ciąży, gdyż istnieje wysokie ryzyko nawrotu zakażenia tuż po odstawieniu leków. Stąd rekomendowane jest wyłącznie wdrożenie antybiotykoterapii w okresie okołoporodowym.

Okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa zakażenia GBS stosowana jest:

 • u ciężarnych wśród których wykryto Streptococcus agalactiae między 35-37 tygodniem ciąży,
 • u ciężarnych, u których wynik badania GBS był ujemny, jednakże wcześniej stwierdzono obecność paciorkowca w moczu w trakcie ciąży,
 • u ciężarnych, u których poród rozpoczął się jeszcze przed wykonaniem badania GBS,
 • u ciężarnych z nieznanym wynikiem GBS, a które zgłosiły się do szpitala po 18 godzinach od pęknięcia błon płodowych,
 • u ciężarnych z nieznanym wynikiem GBS, u których występuje gorączka powyżej 38 st. Celsjusza.

W wyżej wymienionych przypadkach kobietom przyjętym do szpitala w momencie rozpoczęcia porodu podawany jest dożylnie antybiotyk, zazwyczaj penicylina. W przypadku uczulenia ciężarnej na ten lek możliwe jest zastosowanie innej grupy antybiotyków (np. ampicylina, cefalosporyna, wankomycyna). W zależności od rodzaju podawanego antybiotyku, kolejne jego dawki podawane są w określonych odstępach czasu (w przypadku penicyliny co 4 godziny) aż do zakończenia porodu.

Każde nowonarodzone dziecko, którego matka była objęta okołoporodową profilaktyką antybiotykową powinno być poddane minimum 24 godzinnej obserwacji, a w przypadku pojawienia się objawów zakażenia paciorkowcem należy objąć je diagnostyką w kierunku zakażenia GBS. Noworodki urodzone poniżej 34 tygodnia ciąży należy poddać obserwacji przez 24 – 48 godzin oraz wykonać oznaczenie stężenia CRP (białko C-reaktywne – marker stanu zapalnego w organizmie) w pobranej od dziecka krwi. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia należy wykonać diagnostykę mikrobiologiczną oraz rozpocząć antybiotykoterapię.

Jeżeli u ciężarnej doszło do przedwczesnego pęknięcia błon płodowych i kolonizacji S. agalactiae, nowonarodzone dziecko powinno mieć wykonany pełen zestaw badań oraz wdrożoną antybiotykoterapię.

Mimo dość wysokiego ryzyka transmisji paciorkowca w trakcie porodu dziecka, stosowana okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć to ryzyko oraz występowanie powikłań u noworodków. Zatem nie należy się obawiać dodatniego wyniku, a jedynie zastosować się do stosowanych profilaktycznie działań, które pozwolą na urodzenie zdrowego dziecka.

Najbezpieczniejszy, najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL do widocznego i długotrwałego usuwania włosków.
Sprawdź sama >
Oceń wpis
Podoba mi sięNie podoba mi się Ilość głosów: 1, średnia: 5,00
Co to jest i na czym polega badanie GBS?

Loading...

BIBLIOGRAFIA:

1. Bigos M., Łysakowska M., Wasiela M. ZAKAŻENIA OKOŁOPORODOWE O ETIOLOGII STREPTOCOCCUS AGALACTIAE. POST. MIKROBIOL., 2012, 51, 4, 299–308 2. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniomu noworodków (Luty 2008). Ginekol Pol. 2008, 79, 221-223 3. Bręborowicz G.H. Profilaktyka wystąpienia zakażenia paciorkowcem grupy B (GBS) u noworodków. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 7, zeszyt 1, 56-58, 2014 4. Neumaister B., Besenthal I., Bohm B.O. Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier Ubran & Partner, Wrocław 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wszystkie prawa zastrzeżone.