[responsive_menu]

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia wymagają dokładnej diagnostyki, ponieważ są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – aż 48 proc. Szacuje się, że na zawał serca  umiera codzienne ok 100 osób – tylko w naszym kraju. Do najczęściej występujących chorób sercowo – naczyniowych zalicza się również: udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę itd. Czy siedzący tryb życia, ciągły stres oraz „śmieciowe jedzenie” mogą być ich przyczyną? Poznajcie główne czynniki ryzyka wywołujące choroby sercowo – naczyniowe.

Kardiomiopatia przerostowa to bardzo zróżnicowana choroba, która może ujawnić się dopiero w trakcie wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych. Według najnowszych badań jest najczęstszą przyczyną…

Wstrząs jest stanem zagrożenia życia. Rozwija się w wyniku niedostarczenia do komórek organizmu wystarczającej ilości tlenu i substancji odżywczych, w wyniku czego dochodzi do niewydolności narządów,…

Krew w ciele człowieka przemieszcza się w układzie zamkniętym. Tworzą go tętnice, żyły i naczynia włosowate. W przypadku przerwania ciągłości ściany naczynia krwionośnego nasz organizm jest…

Zespół takotsubo bywa też nazywany zespołem złamanego serca. Niektóre osoby, które doświadczyły silnego przeżycia emocjonalnego jakim może być np. rozstanie z partnerem/partnerką, mogą prezentować…

Zespół takotsubo bywa też nazywany zespołem złamanego serca. Niektóre osoby, które doświadczyły silnego przeżycia emocjonalnego jakim może być np. rozstanie z partnerem/partnerką, mogą prezentować…

Zawał mięśnia sercowego to niestety częsty i bardzo poważny problem kardiologiczny. Potocznie zwany “atakiem serca”, jest skutkiem zamknięcia światła tętnicy wieńcowej, a w konsekwencji…

Zmiany pojawiające się na naszej skórze nie zawsze są związane wyłącznie z problemami natury dermatologicznej. Mogą one wynikać również z zaburzeń krążenia i zmienionego funkcjonowania naczyń…

Unaczynienie wątroby to specyficzna sieć, która poza krążeniem żylno-tętniczym takim, jak w większości narządów, zawiera także tak zwane krążenie wrotne. Sugeruje to, jak ważne jest prawidłowy…

Zapalenia naczyń to zróżnicowana grupa schorzeń, u których podstawy leży zapalenie ściany naczynia prowadzące do jego uszkodzenia. Podstawowy podział dzieli te zapalenia na zapalenia dużych,…

Serce człowieka jest narządem zbudowanym z czterech jam: dwóch przedsionków oraz dwóch komór. Synchroniczna praca każdej części serca wymaga współgrania wielu elementów tworzących mięsień…

Choroby sercowo-naczyniowe od stuleci są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie i mimo postępującego rozwoju medycyny, tworzenia nowych leków, sprzętu i rozpowszechniania nowoczesnych metod…

Wrodzone wady serca są najczęstszymi wadami wrodzonymi. Występują z częstością 1 na 120 żywych urodzeń. Jedną z najbardziej znanych jest tetralogia Fallota. Stanowi ona około 3,5% wszystkich…

Zespół hemofagocytowy (HLH, limfohistiocytoza hemofagocytowa) to rzadka choroba hematologiczna, czyli dotycząca krwi. Jej objawy są bardzo niecharakterystyczne i obejmują gorączkę nie reagującą…

Tak wiele obecnie mówi się o nadciśnieniu tętniczym i jego konsekwencjach, pomijając często sytuacje odwrotną, jaką jest zbyt niskie ciśnienie krwi. Tak naprawdę nie istnieje dolna granica wartości…

Jeszcze do niedawna uważało się, że talasemia w Polsce nie występuje. Choroba ta spotykana jest najczęściej w krajach Afryki, Azji oraz obszarach śródziemnomorskich. Z uwagi na migrację ludności…

Wszystkie prawa zastrzeżone.