Kardiowerter-defibrylator (ICD) – czym jest, jak działa i jakie są wskazania jego użycia. Powikłania związane z kardiowerterem-defibrylatorem

Serce posiada własny układ bodźcotwórczo-przewodzący, dzięki któremu może się kurczyć niezależnie od układu nerwowego. Warunkuje on stałość szybkości rytmu serca. Czasami pojawiają się nieprawidłowości w jego działaniu spowodowane np. niedokrwieniem, czy niewydolnością serca. W latach 80. XX wieku rozpoczęła się historia pewnego urządzenia umożliwiającego życie ludziom, których układ bodźcotwórczo-przewodzący nie działa prawidłowo, a przez to serce kurczy się nieregularnie. Jest to kardiowerter-defibrylator. W jaki sposób on działa i dlaczego odgrywa tak ważną…

Rozrusznik serca – jak działa, jego rodzaje. Wskazania do wszczepiania rozrusznika serca

Prawidłowa praca serca jest niezbędna do życia człowieka. Serce to niezwykła pompa, jednak oprócz kurczących się mięśni potrzebuje także odpowiedniego unerwienia, dzięki któremu przewodzone są impulsy pobudzające do pracy. Za to zadanie odpowiedzialny jest tak zwany układ bodźcotwórczo-przewodzący. Jak sama nazwa wskazuje w jego obrębie mogą, niezależnie od przewodzenia nerwowego w reszcie organizmu, powstawać sygnały pobudzające do skurczu. Odpowiada on także za prawidłowe rozprzestrzenianie się tego impulsu po całym sercu,…

Co to jest restenoza? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia. Powikłania po restenozie

Zawał mięśnia sercowego spowodowany jest zmniejszonym lub całkowitym zatrzymaniem dopływu krwi do części tego narządu. Może on powstać w wyniku nagłej niedrożności jednej z tętnic wieńcowych odpowiadających za jego unaczynienie. Serce staje się wtedy pozbawione tlenu, którego długotrwały brak może prowadzić do martwicy jego komórek. W celu poprawy ukrwienia przeprowadza się przezskórną interwencję wieńcową (PCI), która polega na angioplastyce, czyli rozszerzeniu zwężonego naczynia. Możemy wyróżnić…

Zapalenie mięśnia sercowego – objawy, przyczyny, badania i diagnostyka, sposoby leczenia. Zapalenie mięśnia sercowego u dziecka

Serce jest organem, które przypomina pompę zbudowaną z mięśni. Dostarcza ono energii do przepływu życiodajnej krwi przez układ krążenia, a jego mocne, rytmiczne bicie jest symbolem życia. W momencie, kiedy dochodzi do upośledzenia czynności komórek, z których jest zbudowane, jego działanie staje się niewydolne. Natleniona krew w płucach z trudnością dostaje się do narządów w naszym ciele co zaburza ich działanie. Jedną z chorób mogącą prowadzić do postępującej niewydolności serca…

Co to jest kardiomiopatia? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Każdego roku prawie 18 milionów ludzi na świecie umiera z powodu chorób układu krążenia, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów u ludzi. Do schorzeń kardiologicznych zaliczane są także kardiomiopatie, stanowiące różnorodną grupę chorób mięśnia sercowego. Jakie są przyczyny i objawy tego schorzenia, jak można klasyfikować kardiomiopatie? Co to jest kardiomiopatia? Kardiomiopatie to właściwie cała grupa schorzeń obejmujących serce. Tłumacząc termin dosłownie, kardiomiopatia oznacza nieprawidłowość w budowie mięśnia…

Czym jest choroba Takayasu? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Zapalenia naczyń stanowią niejednorodną grupę chorób, których wspólną cechą jest zapalenie ściany naczyń krwionośnych, prowadzące do ich uszkodzenia. Jedną z nich stanowi choroba Takayasu. Nazywa się ją potocznie “chorobą bez tętna”. Dlaczego? Dowiedz się jakie są jej cechy charakterystyczne oraz sposoby leczenia. Czym jest choroba Takayasu? Choroba Takayasu to przewlekłe zapalenie dużych i średnich tętnic. Głównie dotyczy tych odchodzących od łuku aorty, ale także tętnic wieńcowych,…

Czym są wady zastawkowe serca? Przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Wady zastawkowe to dość częste schorzenie dotyczące mięśnia sercowego. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ono płatków zastawki serca, które regulują przepływ krwi w obrębie komór mięśnia sercowego. Wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwala uniknąć skutków tej dysfunkcji serca. Jakie są więc rodzaje i objawy wad zastawkowych serca? Czym są wady zastawkowe serca? Ściany mięśnia sercowego są ograniczeniem czterech komór serca: lewego przedsionka i lewej…

Przetrwały przewód tętniczy – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Przewód tętniczy zwany również przewodem Botalla występuje w życiu płodowym, a następnie zanika. Jest to naczynie łączące aortę z tętnicą płucną płodu. Podczas życia płodowego płuca nie pełnią swojej roli i nie działają. Dzięki przewodowi krew z prawej komory, omija płuca i płynie aortą do naszego organizmu. A jeżeli przewód nie zaniknie? Czy można z nim żyć w dorosłym życiu? Co to jest przetrwały przewód tętniczy? Przewód tętniczy w ciągu kilkudziesięciu godzin po urodzeniu…

Co to jest migotanie przedsionków? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Choroby serca to jedne z najczęściej występujących w naszej populacji. Oprócz najbardziej znanych takich jak choroba niedokrwienna serca powodująca np. zawał, istnieje też całe mnóstwo tak zwanych arytmii. Nasze serce, by pompować krew musi być rytmicznie i regularnie pobudzane – te pobudzające impulsy mają swoje odzwierciedlenie w obrazie popularnego badania jakim jest EKG. Serce nie może być pobudzane, ani zbyt wolno, ani też za szybko. Praca…

Co to jest bradykardia i jak się objawia?

Prawidłowe bicie serca jest niezbędne dla utrzymania naszych czynności życiowych, ukrwienia i odżywienia wszystkich komórek w ciele. W prawidłowych warunkach nasze tętno wynosi od 60 do 100 uderzeń na minutę, jednak czasem fizjologicznie zwalnia lub przyspiesza. We śnie często akcja naszego serca jest wolniejsza, natomiast podczas stresu czy wysiłku fizycznego gwałtownie rośnie. Czasami zdarza się niestety, że w wyniku patologii dochodzi do zmiany naszego rytmu serca.…

Dławica mikronaczyniowa – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Choroba niedokrwienna serca jest jednym z najczęstszych schorzeń związanych z niezdrowym stylem życia. Brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta oraz palenie papierosów przyczynia się do rozwoju blaszki miażdżycowej w świetle naczyń wieńcowych (naczyń zaopatrujących w krew mięsień sercowy). Jej obecność utrudnia przepływ krwi, co skutkuje niewystarczającym zaopatrzeniem w tlen komórek mięśnia sercowego. Okazuje się jednak, że typowe objawy choroby niedokrwiennej mogą wystąpić przy całkowitej drożności…

Zespół Brugadów – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Jony odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Przede wszystkim są to kationy sodowe, potasowe, wapniowe, aniony chlorkowe, fosforanowe, ale również wiele innych. Ich transport między wnętrzem komórki, a przestrzenią międzykomórkową odbywa się przez specjalne kanały. Istnieje grupa chorób, w których upośledzone jest funkcjonowanie kanałów jonowych. Nazywa się je kanałopatiamii. Najczęściej są to choroby o podłożu genetycznym. Ze względu na kluczową rolę jonów w organizmie człowieka, kanałopatie mają…

Dławica Prinzmetala – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Choroba niedokrwienna serca jest jednym z najczęściej występujących schorzeń we współczesnym świecie. Ma to związek z nieodpowiednią dietą oraz brakiem aktywności fizycznej. W konsekwencji dochodzi do rozwoju blaszki miażdżycowej, która zamyka światło naczyń krwionośnych. W przypadku zamknięcia światła tętnicy wieńcowej mówi się o zawale mięśnia sercowego. Istnieje również możliwość zamknięcia światła naczynia wieńcowego niezmienionego miażdżycowo – w wyniku skurczu jego ściany. W takim przypadku mówimy o dławicy Prinzmetala. Co to jest…

Czym jest kardiomiopatia przerostowa? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Kardiomiopatia przerostowa to bardzo zróżnicowana choroba, która może ujawnić się dopiero w trakcie wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych. Według najnowszych badań jest najczęstszą przyczyną śmierci młodych sportowców niewywołaną urazem, ponieważ może prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Jeśli podczas wysiłku fizycznego odczuwamy objawy takie jak np. ból w klatce piersiowej, duszność czy zawroty głowy należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu diagnostyki chorób serca. Co to jest…

Wstrząs kardiogenny – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Wstrząs jest stanem zagrożenia życia. Rozwija się w wyniku niedostarczenia do komórek organizmu wystarczającej ilości tlenu i substancji odżywczych, w wyniku czego dochodzi do niewydolności narządów, co może doprowadzić do zgonu. Wyróżnia się kilka typów wstrząsów: hipowolemiczny (spowodowany np. utratą znacznej ilości krwi), anafilaktyczny (np. po ugryzieniu przez owady błonkoskrzydłe), septyczny (rozwija się w sepsie), czy kardiogenny. Ten ostatni spowodowany jest zaburzeniem funkcji serca, które jest pompą rozprowadzającą…