Badania

Coraz częściej słyszymy o konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia, a zapominamy o podstawowych zaleceniach. Lekarza odwiedzamy w razie konieczności a badania profilaktyczne wykonujemy, kiedy już musimy. Dlaczego watro wykonywać badania profilaktyczne?  Na co zwrócić uwagę i jaki komplet badań wykonać, aby w pełni zadbać o swoje zdrowie? Podpowiadamy również, jak interpretować wyniki badań i kiedy bezzwłocznie należy udać się do lekarza.

Era gromadzenia i przechowywania krwi rozpoczęła się w trakcie II Wojny Światowej, kiedy pobierano od zrekrutowanych dawców miliony jednostek osocza dla żołnierzy. Zostało to osiągnięte dzięki…

Badania krwi często są zlecane przez lekarza, ponieważ poziomy oznaczanych substancji stanowią ważną informację o stanie zdrowia pacjenta. Szacuje się, że 70% wszystkich decyzji zdrowotnych mających…

Skóra pokrywa całą zewnętrzną powierzchnię naszego ciała. Składa się ona z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej, z których wszystkie trzy znacznie różnią się…

Morfologia krwi obwodowej jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Odchylenia w wynikach morfologii są zjawiskiem bardzo powszechnym i nie zawsze świadczą o istnieniu u danego…

Każdego dnia stykamy się z tysiącami różnego rodzaju drobnoustrojów, które są dla nas niewidoczne “gołym okiem”. To właściwemu funkcjonowaniu układu odpornościowego zawdzięczamy, że…

Przeciwciała inaczej immunoglobuliny są białkami układu odpornościowego. Tworzą one swego rodzaju armię wewnątrz naszego organizmu, która ma za zadanie ochronić go przed obcymi mikroorganizmami,…

Ciąża jest niezwykle burzliwym czasem dla organizmu każdej kobiety. Ważne jest, aby przez cały okres ciąży monitorować i obserwować rozwijający się płód. Dokonuje się tego za pomocą różnorodnych…

Walka ludzkości z chorobami zakaźnymi jest nam dobrze znana. Odkrycie przez Alexandra Fleminga penicyliny, było przełomowym wydarzeniem i dało nadzieję na walkę z infekcjami bakteryjnymi. Jednak…

Hormony tarczycy, czyli wydzielane przez narząd położony w dolnej części szyi są niezbędne do kontrolowania metabolizmu, regulacji ilości wytwarzanego ciepła oraz utrzymywania pracy mózgu, serca,…

Nasz słuch jest jednym z niezwykle istotnych zmysłów. Dzięki niemu możemy porozumiewać się ze światem, słyszeć mowę, ale także rozkoszować się dźwiękami przyrody czy piękną muzyką.…

Tlen będąc niezbędnym do funkcjonowania wszystkich aktywnych metabolicznie komórek organizmu musi być niezawodnie do nich dostarczany. W przypadku, gdy jego poziom we krwi jest niski, może szybko…

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, każda kobieta ciężarna powinna mieć wykonane minimum trzy badania ultrasonograficzne. Pierwsze między 11 a 13 tygodniem ciąży, kolejne…

Wraz z wiekiem dochodzi do stopniowego pogorszenia działania naszych zmysłów, także słuchu. Tym niemniej pogorszenie lub nawet całkowita utrata słuchu może dotknąć każdego. Jednym ze sposobów…

W tekstach i filmach science fiction usłyszeć można o klonowaniu. W słowniku języka polskiego znajdujemy informację, że klonowanie to tworzenie organizmu o informacji genetycznej identycznej z…

W naszym organizmie naturalnie występują różnego rodzaju fizjologiczne bakterie. Zasiedlają nasz przewód pokarmowy, skórę czy okolice narządów płciowych. Ich równowaga jest niezwykle ważna,…

Wszystkie prawa zastrzeżone.