[responsive_menu]

Co to jest stan przedrzucawkowy i rzucawka w ciąży? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Rzucawka jest stanem zagrożenia życia kobiety w ciąży, charakteryzującym się wystąpieniem drgawek i utratą przytomności. Na jej wystąpienie narażone są szczególnie ciężarne, u których stwierdzono stan przedrzucawkowy (nadciśnienie tętnicze z towarzyszącym białkomoczem), a także ciężarne z cukrzycą, chorobami nerek i niektórymi chorobami autoimmunologicznymi.

Co to jest stan przedrzucawkowy?

System rezerwacji wizyt online dla Twojego gabinetu, salonu, klubuTestuj przez 30 dni !

Stan przedrzucawkowy (preeklampsja) to zespół objawów charakteryzujących się podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi (≥ 140 / 90 mm Hg) stwierdzonym po 20. tygodniu ciąży (u kobiet z uprzednio prawidłowym ciśnieniem) i białkomoczem (≥ 0,3 g białka w 24 godzinnej zbiórce moczu). Stan ten wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań (poród przedwczesny, odklejanie się łożyska) i stanowi istotne zagrożenie dla życia matki (ryzyko wystąpienia zawału serca, niewydolności nerek) i płodu.

Co to jest rzucawka ciążowa?

Produkty orkiszowe, bezglutenowe, bezlaktazowe, przyprawyZnajdź coś dla siebie 🙂

Rzucawka ciążowa (eklampsja) to wystąpienie napadu drgawek toniczno – klonicznych (objawiających się przez skurcz mięśni całego ciała, niekiedy ślinotok i utratę świadomości), śpiączki lub obu tych objawów jednocześnie u kobiety ciężarnej (zwykle po 20. tygodniu trwania ciąży lub w pierwszych dwóch dobach połogu).

Czy wiesz że:

najpoważniejszym powikłaniem rzucawki jest trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, w tym udar mózgu?

Rozpoznanie rzucawki stawia się po wykluczeniu innych przyczyn drgawek (m.in. padaczki, tężyczki, tężca, guzów mózgu, mocznicy). Najczęściej dotyczy pacjentek ze stanem przedrzucawkowym (powikłanie około 1% przypadków stanu przedrzucawkowego), jednak w ostatnich latach opisano przypadki, w których nie stwierdzono nadciśnienia tętniczego, czy białkomoczu, a drgawki występowały przed końcem 20. tygodnia ciąży lub powyżej drugiej doby połogu. Zatem rzucawka nie musi być poprzedzona wcześniejszym występowaniem stanu przedrzucawkowego. Szacuje się, że eklampsja dotyczy 4 – 6 przypadków na 10 000 żywych urodzeń i zależy od stopnia rozwoju ekonomicznego kraju.

Objawy rzucawki

Szczoteczki (elektryczne i soniczne), akcesoria. Szeroka oferta, konkurencyjne ceny.Wybierz coś dla siebie !

Do wczesnych objawów eklampsji zalicza się uporczywe bóle głowy, upośledzenie widzenia, mroczki, nadwrażliwość na światło, a także ból w nadbrzuszu. Później pojawiają się drgawki i utrata przytomności.

Zapamiętaj:

Etiopatogeneza (czyli przyczyny i przebieg choroby) rzucawki, jak i stanu przedrzucawkowego, nie jest w pełni poznana.

W najcięższych przypadkach może rozwinąć się ślepota korowa (upośledzenie rozpoznawania obrazów w wyniku uszkodzenia kory wzrokowej, znajdującej się w płatach potylicznych mózgu). W badaniu tomografii komputerowej (TK) oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) stwierdza się wtedy obrzęk płatów potylicznych oraz rozsiane zmiany niedokrwienno – krwotoczne. Obrzęk mózgu jest prawdopodobnie powodowany uogólnioną dysfunkcją śródbłonka naczyniowego (pojedynczej warstwy komórek, wyścielających naczynia krwionośne; komórki śródbłonka uczestniczą w wielu procesach fizjologicznych, m. in. biorą udział w kaskadzie krzepnięcia krwi i regulacji ciśnienia tętniczego).

Przyczyny rzucawki

Zobacz, jak zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie internetowym.Bezpłatna konsultacja

Etiopatogeneza (czyli przyczyny i przebieg choroby) rzucawki, jak i stanu przedrzucawkowego, nie jest w pełni poznana. Proponowane hipotezy, dotyczące przyczyn występowania drgawek zakładają patologiczną odpowiedź naczyń krwionośnych (w szczególności naczyń mózgowych) na podwyższone ciśnienie tętnicze. Prowadzi ona w konsekwencji do niedokrwienia, obrzęku mózgu i wyzwolenia aktywności drgawkowej.

Leczenie rzucawki

Postępowanie doraźne w przypadku wystąpienia drgawek rzucawkowych obejmuje:

  • ułożenie pacjentki na boku, w celu zabezpieczenia jej przed urazem i uduszenia wymiocinami;
  • podaż tlenu przez maskę (w uzasadnionych przypadkach intubacja);
  • przerwanie napadu drgawkowego i zapobieganie jego ponownemu wystąpieniu, przez podanie siarczanu magnezu (lek przeciwdrgawkowy pierwszego rzutu w rzucawce ciążowej);
  • podaż leków hipotensyjnych (obniżających ciśnienie tętnicze krwi) w przypadku ciężkiego nadciśnienia (> 160 / 100 mm Hg);
  • ocenę wydolności nerek i nawodnienia pacjentki. Leczeniem przyczynowym rzucawki, pozwalającym na szybkie ustąpienie objawów jest rozwiązanie ciąży. Decyzję o jego podjęciu, podejmuje się oceniając ryzyko zgonu matki lub poważnych powikłań dla jej zdrowia. Następnie bierze się pod uwagę wiek ciąży i ryzyko dla płodu. Dla ciąż < 32 tygodnia, rekomendowane jest cesarskie cięcie.

Stan przedrzucawkowy wikła od 2 – 15 % wszystkich ciąż. Ocenia się, że rocznie na świecie stan przedrzucawkowy i rzucawka odpowiedzialne są za około 14 % zgonów u kobiet w ciąży. W krajach rozwiniętych, w związku z opieką okołoporodową, ryzyko zgonu matki zostało ograniczone, jednak choroba ta jest główną przyczyną jatrogennego (tzn. będącego następstwem postępowania leczniczego) porodu przedwczesnego.

Oceń wpis
Podoba mi sięNie podoba mi się
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszystkie prawa zastrzeżone.