[responsive_menu]

Co to jest żołądek arbuzowaty i jak przebiega jego leczenie?

Ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest groźnym objawem klinicznym, mogącym potencjalnie stanowić zagrożenie życia. Występowanie krwistych wymiotów niepokoi pacjentów i skłania ich do pilnego poszukiwania pomocy lekarskiej. Trudniejsze do zdiagnozowania jest przewlekłe, utajone krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego – powolna utrata krwi może pozostać przez pacjenta niezauważona, stopniowo prowadząc do pogłębiania się niedokrwistości. Jedną z rzadkich przyczyn przewlekłego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest żołądek arbuzowaty. Skąd pochodzi nazwa tego schorzenia oraz na czym polega jego leczenie?

Co to jest żołądek arbuzowaty?

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania pęcherza i dolnych dróg moczowychDowiedz się więcej >

Mianem żołądka arbuzowatego określa się poszerzenie naczyń włosowatych błony śluzowej części przedodźwiernikowej żołądka. Ektazje okolicy przedodźwiernikowej żołądka są rzadką przyczyną krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (stanowią około 4% wszystkich przyczyn). Pomimo że wyżej opisane zmiany naczyniowe mogą wystąpić u osób w każdym wieku, najczęściej obserwuje się je u kobiet około 70 roku życia. Częstość występowania żołądka arbuzowatego w populacji światowej nie została jak dotąd ustalona.

Nazwa „żołądek arbuzowaty” pochodzi od charakterystycznego obrazu endoskopowego poszerzonych naczyń – układają się one liniowo, promieniście, swym wyglądem przypominając pasmowate przebarwienia na powierzchni arbuza.

*ektazje – poszerzenia naczyń krwionośnych

Źródło

Objawy żołądka arbuzowatego

Cynk organiczny - naturalne wsparcie Twojego zdrowiaDowiedz się więcej >

Typową manifestacją kliniczną żołądka arbuzowatego jest przewlekłe, utajone krwawienie z przewodu pokarmowego, u części pacjentów prowadzące do rozwoju niedokrwistości (anemii). Rzadko przebieg jest bezobjawowy, a poszerzenia naczyń stwierdzane są przypadkowo podczas gastroskopii wykonywanej z innych przyczyn.

Utajone krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego może objawiać się:

  • obecnością smolistych stolców (barwy czarnej, przypominającej smołę). Czarne zabarwienie stolca wynika z oddziaływania bakterii jelitowych, soku żołądkowego oraz enzymów trawiennych na hemoglobinę (barwnik krwi), która ulega przemianom chemicznym. Pojawienie się smolistych stolców wymaga pilnej diagnostyki – wykonania badań laboratoryjnych krwi oraz badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopii i/lub kolonoskopii);
  • tkliwością w nadbrzuszu;
  • przewlekłym osłabieniem i męczliwością, bladością skóry i błon śluzowych, zawrotami głowy, uczuciem szybkiego bicia serca (tachykardią). Wszystkie te symptomy typowe są dla niedokrwistości powstałej na skutek przewlekłej utraty krwi.

Ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego występuje bardzo rzadko u pacjentów z żołądkiem arbuzowatym i objawia się krwistymi lub fusowatymi (brunatnymi, swym wyglądem nieco przypominającymi fusy z kawy) wymiotami. “Fusowaty” charakter wymiotów wynika z obecności hematyny – pochodnej hemoglobiny, która powstaje w wyniku oddziaływania kwasu solnego na hemoglobinę w żołądku.

*górny odcinek przewodu pokarmowego – tworzą go przełyk, żołądek i dwunastnica. Umowną granicę między górnym a dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego stanowi więzadło Treitza (więzadło wieszadłowe dwunastnicy).

Przyczyny żołądka arbuzowatego

Ekspresy do kawy Melitta szeroki wybórSprawdź ofertę >

Etiologia żołądka arbuzowatego nie jest w pełni poznana. Około ⅓ pacjentów z żołądkiem arbuzowatym ma marskość wątroby, ale jak dotąd nie zidentyfikowano patomechanizmu odpowiedzialnego za współwystępowanie obu schorzeń. Poszerzenia naczyniowe części przedodźwiernikowej żołądka mogą występować również w przebiegu chorób autoimmunologicznych (m.in. twardziny układowej oraz tocznia rumieniowatego układowego), przewlekłej choroby nerek, chorób serca, a także u pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

Istnieją dwie główne teorie wyjaśniające mechanizm powstawania żołądka arbuzowatego:

  • mechaniczna – według tej teorii, zwiększona czynność motoryczna (kurczliwość) części przedodźwiernikowej żołądka prowadzi do “wypadania” fragmentów błony śluzowej przez odźwiernik żołądka do opuszki dwunastnicy. Powtarzające się mikrourazy oraz zastój krwi żylnej w błonie śluzowej żołądka mogą sprzyjać rozrostowi komórek mięśniowych blaszki właściwej błony śluzowej wraz z poszerzeniem światła naczyń;
  • naczyniowa – teoria ta zakłada, że żołądek arbuzowaty powstaje na skutek zwiększonego uwalniania czynników wazoaktywnych (o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne) przez komórki neuroendokrynne przewodu pokarmowego.

*komórki neuroendokrynne – komórki należące do rozproszonego układu wewnątrzwydzielniczego, zdolne do wydzielania peptydów i amin (substancji tworzących hormony). Komórki neuroendokrynne mogą znajdować się w obrębie całego organizmu – w układzie pokarmowym, oddechowym oraz w gruczołach endokrynnych, takich jak przysadka mózgowa, tarczyca czy nadnercza.

Diagnostyka żołądka arbuzowatego

Preparat na układ krążenia, z koenzymem Q10, wzmacniający serceSprawdź ofertę >

Poszerzenia naczyniowe części przedodźwiernikowej żołądka rozpoznawane są w trakcie gastroskopii, która najczęściej wykonywana jest z powodu niedokrwistości o nieznanej przyczynie. U znacznej większości pacjentów rozpoznanie można postawić na podstawie charakterystycznego obrazu endoskopowego (promieniście odchodzące od odźwiernika poszerzenia naczyniowe, dające obraz żołądka arbuzowatego). W przypadku wątpliwości diagnostycznych postępowaniem z wyboru jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego z zajętego obszaru. W badaniu mikroskopowym pobranego wycinka wykonywanym przez patomorfologa stwierdza się zwiększoną gęstość i średnicę naczyń krwionośnych z obecnością mikrozakrzepów oraz przerost komórek włóknisto-mięśniowych blaszki właściwej błony śluzowej. Badanie histopatologiczne pozwala odróżnić ektazje naczyniowe od zmian zapalnych, które często dają podobny obraz w badaniu endoskopowym.

Czy wiesz że:

inną przyczyną występowania smolistych stolców jest przyjmowanie doustnych preparatów żelaza?

Jak leczyć żołądek arbuzowaty?

Suplement diety opracowany specjalnie dla kobiet w ciąży od 13. tyg. do końca karmienia piersiąDowiedz się więcej >

Zmiany bezobjawowe, niekrwawiące nie wymagają leczenia. Metodą z wyboru w przypadku zmian objawowych jest leczenie endoskopowe – najczęściej wykonuje się termiczną ablację metodą argonowej koagulacji plazmowej. Argonowa koagulacja plazmowa jest skuteczną i bezpieczną metodą tamowania krwawienia, polegającą na przewodzeniu prądu elektrycznego do tkanek poprzez strumień zjonizowanego gazu – argonu. Koagulacja krwawiącego naczynia za pośrednictwem specjalnej elektrody prowadzi do jego zamknięcia i zahamowania utraty krwi.

Zwykle do pełnej eradykacji zmian niezbędnych jest kilka zabiegów (średnio 3-4) w odstępie kilku tygodni. W okresach pomiędzy zabiegami pacjentom podaje się leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku (tzw. inhibitory pompy protonowej), które ułatwiają gojenie się pozabiegowych uszkodzeń błony śluzowej oraz zapobiegają wtórnemu krwawieniu. Ze względu na duże ryzyko nawrotów krwawienia, u pacjentów z żołądkiem arbuzowatym zaleca się coroczne badania kontrolne (gastroskopia) i w razie potrzeby powtórne zabiegi endoskopowe.

Zapamiętaj:

Nazwa „żołądek arbuzowaty” pochodzi od charakterystycznego obrazu endoskopowego poszerzonych naczyń – układają się one liniowo, promieniście, swym wyglądem przypominając pasmowate przebarwienia na powierzchni arbuza.

Jeśli zmiany naczyniowe są bardzo rozległe i prowadzą do utraty dużej ilości krwi, a dotychczas stosowanie leczenie endoskopowe okazało się nieskuteczne, wówczas można rozważyć wykonanie antrektomii – zabiegu polegającego na chirurgicznym wycięciu części odźwiernikowej żołądka. Współcześnie, zabieg ten wykonywany jest bardzo rzadko u pacjentów z żołądkiem arbuzowatym, jedynie w przypadku wyczerpania innych możliwości leczenia. Leczenie objawowe żołądka arbuzowatego polega na uzupełnianiu niedoborów żelaza i przetaczaniu krwi w razie potrzeby.

Żołądek arbuzowaty stanowi rzadką przyczynę przewlekłych krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, które mogą manifestować się obecnością smolistych stolców, przewlekłym osłabieniem oraz bladością skóry i błon śluzowych. Poszerzenia naczyniowe części przedodźwiernikowej żołądka najczęściej stwierdzane są u kobiet około 70 r.ż. Rozpoznanie schorzenia z reguły stawiane jest na podstawie charakterystycznego obrazu endoskopowego, a w przypadkach wątpliwych wykonuje się dodatkowo badanie histopatologiczne wycinków pobranych z okolicy objętej procesem chorobowym. Leczenie żołądka arbuzowatego polega na endoskopowej koagulacji zmian naczyniowych, a po zabiegu pacjenci wymagają corocznej kontroli gastroskopowej.

Cynk organiczny to naturalne wsparcie Twojego zdrowia
Więcej informacji >
Oceń wpis
Podoba mi sięNie podoba mi się
Loading...

BIBLIOGRAFIA:

  1. Dulai GS, Jensen DM. Treatment of watermelon stomach. Curr Treat Options Gastroenterol. 2006 Apr;9(2):175-80. doi: 10.1007/s11938-006-0036-1. PMID: 16539878.
  2. Chatterjee S. Watermelon stomach. CMAJ. 2008 Jul 15;179(2):162. doi: 10.1503/cmaj.080461. PMID: 18625989; PMCID: PMC2443230
  3. https://gastroenterologia-praktyczna.pl/a3640/Ektazje-czesci-przedodzwiernikowej-zoladka.html
  4. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.29.1.
  5. https://www.mp.pl/gastrologia/ankieta/wyniki.html?id=482

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wszystkie prawa zastrzeżone.