Co to jest augmentacja kości i na czym polega? Ile kosztuje augmentacja kości?

Leczenie implantologiczne jest obecnie jednym z najpopularniejszych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Mało kto wie, że aby podjąć jakiekolwiek działania, w celu rozpoczęcia procedury implantacji niezbędny jest podstawowy element – odpowiednia ilość tkanki kostnej. Część pacjentów, szczególnie tych zmagających się z periodontopatiami lub długotrwałym bezzębiem, nie posiada wystarczającej ilości kości, aby móc u nich wykorzystać implanty zębowe. To właśnie w ich przypadku alternatywą leczenia jest augmentacja kości.

Co to jest augmentacja kości?

Augmentacja kości to inaczej sterowana regeneracja. Zabieg ten ma na celu odbudowę utraconej struktury kostnej szczęki lub żuchwy z zastosowaniem specjalnie przeznaczonych ku temu materiałów. Wykonanie zabiegu ma na celu poprawę jakości i objętości tkanki kostnej na danym obszarze. Jest ona zwykle przygotowaniem do dalszych procedur leczniczych.

Na czym polega augmentacja kości?

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Augmentacja kości polega na wypełnieniu utraconej struktury kostnej specjalnie przeznaczonym ku temu biomateriałem. Wykorzystywane są 4 rodzaje materiałów:

 • autogenne – zastosowanie kości pobranej bezpośrednio od pacjenta,
 • allogenne – zastosowanie kości pobranej od innego człowieka, przechowywanej w specjalnych bankach kości,
 • ksenogenne – zastosowanie kości pobranej z materiału zwierzęcego, która została specjalnie przetworzona i przeznaczona do implantacji u ludzi,
 • alloplastyczne – syntetyczne materiały kościozastępcze.

Każdy materiał posiada inne właściwości, a decyzja o tym, jaki z nich zostanie zastosowany, powinna należeć do pacjenta oraz lekarza prowadzącego. Obecna wiedza wskazuje na to, że najlepsze efekty przynosi zastosowanie przeszczepu autogennego. Nie zmienia to jednak faktu, że powodzenie zabiegów obserwowane jest równie często w przypadku każdej z pozostałych trzech grup.

Jak wygląda zabieg augmentacji kości?

Zabieg augmentacji kości jest procedurą wieloetapową. Rozpoczyna się on od odpowiedniej diagnostyki, zarówno klinicznej jak też obrazowej. Na jej podstawie lekarz podejmuje decyzję o tym, jakiego materiału należy użyć w celu odbudowy utraconych tkanek.

Zabieg augmentacji poprzedza znieczulenie miejscowe, dzięki czemu zapewniony jest pełen komfort pacjenta, a sama procedura jest zupełnie bezbolesna. Lekarz odpreparowuje płat błony śluzowej, płat okostnej i przechodzi do wypełniania ubytków kostnych. W miejsca ze zmniejszoną ilości struktury kostnej wprowadza wybrany wcześniej materiał, po czym całość pokrywa specjalną membraną. Jej działania ma na celu ochronę nowo wypełnionej struktury kostnej, przed niepożądanym wrastaniem w nią tkanek miękkich.

Czy wiesz że: zastosowanie przeszczepu autogennego może być jednowizytowe? Obecna medycyna jest na tyle rozwinięta, że podczas jednej wizyty można pobrać oraz od razu wykonać przeszczep w dane miejsce. Dzięki temu pacjent uzyskuje większy komfort - nie musi przygotowywać się do dwóch oddzielnych zabiegów!

Wszczepiony materiał kościozastępczy przez kolejne 4-6 miesięcy podlega procesom przebudowy. Okres ten jest szczególnie istotny dla prawidłowej odbudowy struktury kostnej, dlatego należy przestrzegać wszystkich przekazanych przez lekarza zaleceń oraz regularnie stosować zalecone leki. Po tym czasie dochodzi do ponownej diagnostyki, której celem jest określenie rezultatów wykonanego zabiegu. Jeśli są one pozytywne, można przejść do kolejnego etapu leczenia, jakim jest procedura implantacji.

Jakie są wskazania do augmentacji?

Podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia augmentacji jest niewystarczająca ilość tkanki kostnej, niezbędnej do przeprowadzenia planowanych procedur leczniczych.
Deficyty kości towarzyszą zwykle schorzeniom, takim jak:

 • zaawansowane procesy chorobowe w obrębie tkanek przyzębia,
 • przewlekłe zmiany zapalne toczące się w obrębie tkanki kostnej,
 • długotrwałe bezzębie,
 • skomplikowane ekstrakcje, powikłane uszkodzeniem okolicznych tkanek,
 • ekstrakcje zębów z zanikiem kostnym.

Jakie są przeciwwskazania do augmentacji?

 • niedostateczna higiena jamy ustnej,
 • aktywne zmian zapalne w obrębie jamy ustnej,
 • nieustabilizowana cukrzyca,
 • choroby nowotworowe,
 • zakażenie wirusem HIV/choroba AIDS,
 • osteoporoza,
 • ciąża.

Ile kosztuje augmentacja kości?

Cena augmentacji uzależniona jest od wielu czynników. Waha się ona między 800 a 3000 zł. Uzależniona jest ona od wybranego przez nas gabinetu oraz stawek panujących w danym miejscu. Dodatkowo na koszt procedury wpływa też ilość okolic, które wymagają wypełnienia.

Zapamiętaj: Augmentacji kości to inaczej sterowana regeneracja. Zabieg ten ma na celu odbudowę utraconej struktury kostnej szczęki lub żuchwy, z zastosowaniem specjalnie przeznaczonych ku temu materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *