Co to jest gastrinoma? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Nowotwory neuroendokrynne to nowotwory wywodzące się z komórek rozproszonego układu wydzielania wewnętrznego. Takie nowotwory mogą wytwarzać określone hormony, ale mogą być także nieczynne hormonalnie. Rodzajem nowotworu neuroendokrynnego jest właśnie gastrinoma. Objawy kliniczne tego nowotworu, wynikają z wydzielanego przez niego hormonu – czyli gastryny. Warto dowiedzieć się więcej o tym rodzaju nowotworu.

Co to jest Gastrinoma?

Gastrinoma (nazywana także guzem gastrynowym) to nowotwór wywodzący się z komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie gastryny. Gastryna to hormon produkowany głównie przez żołądek, jego funkcją jest stymulowanie wydzielania kwasu solnego oraz pepsynogenu (pepsynogen rozpoczyna trawienie białek w żołądku). Gastryna warunkuje więc prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i prawidłowy przebieg trawienia.

Czy wiesz że: gastrinoma występuje 1,5 do 2 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet?

Gastrinoma wydzielając gastrynę, prowadzi do jej nadmiaru w organizmie. Nadmiar gastryny skutkuje zwiększoną produkcją kwasu solnego, co prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka i powoduje powstawanie wrzodów. Guz gastrynowy najczęściej lokalizuje się w dwunastnicy (70% przypadków). Inne możliwe lokalizacje to: trzustka, żołądek, wątroba, a nawet jajnik. W 60-90% przypadków jest to nowotwór złośliwy. Jest to stosunkowo rzadki nowotwór – jego zapadalność to około 1-2 przypadki na milion na rok w populacji światowej.

Gastrinoma – objawy

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Objawy tego schorzenia wynikają z rozwijającej się choroby wrzodowej. U pacjenta z guzem gastrynowym możemy mieć do czynienia z następującymi objawami:

  • uporczywy ból lub uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu;
  • nudności i wymioty;
  • biegunka;
  • utrata masy ciała;
  • krwawienia z przewodu pokarmowego.

Nadmiar gastryny może prowadzić także do rozwoju choroby refluksowej, która objawia się:

  • zgagą, czyli uczuciem pieczenia za mostkiem;
  • obecnością chrypki, na skutek podrażnienia strun głosowych treścią żołądkową;
  • suchym kaszlem;
  • bólem w klatce piersiowej.

Choroba refluksowa polega na zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku, co powoduje powyższe objawy i może doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej przełyku. Uporczywa choroba wrzodowa związana z guzem gastrynowym nazywana jest zespołem Zollingera-Ellisona.

Gastrinoma – przyczyny

Przyczyną pojawienia się guzów gastrynowych są mutacje genetyczne. W ponad 60% przypadków gastrinoma jest nowotworem sporadycznym – to znaczy, że mutacja ta nie była dziedziczona i u krewnych nie występował ten typ nowotworu. Do częstych mutacji w sporadycznym gastrinoma należą mutacje genów: c-Myc, HER2/neu (erbB-2) oraz genu RET. Takie mutacje są spotykane w 50-80% przypadków sporadycznego guza gastrynowego. Warto wiedzieć, że predyspozycja do powstawania gastrinomy może być związana z dziedzicznym zespołem MEN1. Zespół MEN1 jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Jest to zespół mnogich nowotworów układu wydzielania wewnętrznego typu 1. W jego przebiegu oprócz guza gastrynowego możemy mieć do czynienia z nadczynnością przytarczyc, guzami przysadki mózgowej i guzami nadnerczy. Zespół ten związany jest mutacją genu MEN1. Gen ten koduje białko nazywane meniną, a brak tego białka sprzyja nowotworzeniu.

Gastrinoma – leczenie

Leczenie pacjenta z guzem gastrynowym powinno być prowadzone przez lekarzy różnych specjalności, w tym: gastroenterologa, endokrynologa oraz chirurga. W celu leczenia choroby wrzodowej stosuje się inhibitory pompy protonowej (na przykład omeprazol). Leki te zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku i sprzyjają gojeniu się wrzodów trawiennych. Inhibitory pompy protonowej pozwalają na opanowanie objawów u większości pacjentów. Całkowite wyleczenie guza gastrynowego jest możliwe na drodze operacyjnej.

Zapamiętaj: Gastrinoma (nazywana także guzem gastrynowym) to nowotwór wywodzący się z komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie gastryny.

Rokowanie zależy między innymi od obecności przerzutów. W przypadku ich braku okres 10 lat od rozpoznania przeżywa 96% pacjentów. W przypadku obecności przerzutów rokowanie jest niepewne, 10-letnie przeżycie dotyczy w tym przypadku około 35% pacjentów. Przerzuty nowotworowe dotyczą najczęściej okolicznych węzłów chłonnych, wątroby oraz śledziony.

Choroba wrzodowa, która nie poddaje się standardowemu leczeniu z użyciem inhibitorów pompy protonowej powinna zwrócić naszą uwagę, gdyż jej przyczyną może być właśnie gastrinoma. Gastrinoma charakteryzuje się największą częstością złośliwienia wśród nowotworów neuroendokrynnych dwunastnicy i trzustki, dlatego nawet małe zmiany powinny być poddawane leczeniu chirurgicznemu. Wczesna diagnostyka choroby daje szansę na całkowite wyleczenie, dlatego nie warto lekceważyć niepokojących nas objawów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *