Co to jest molestowanie seksulane i jego rodzaje. Jak ustrzec się przed molestowaniem?

W ostatnich latach coraz głośniej i coraz częściej mówi się o molestowaniu seksualnym. Wiele osób ze świata show-biznesu otwarcie przyznaje się do zetknięcia z tym problemem. Molestowanie seksualne to z pewnością zjawisko często występujące, w różnych środowiskach i grupach wiekowych. Jak się przed nim bronić?

Co to jest molestowanie seksualne?

Definicja molestowania seksualnego jest dość szeroka. Odnosi się ona do nieakceptowanego przez odbiorcę zachowania o charakterze seksualnym ze strony innej osoby. Zachowanie to ma na celu poniżenie bądź naruszenie godności danej osoby. Molestowanie seksualne przybiera różne formy, od werbalnych komunikatów po czynności fizyczne. Co jednak ważne, nie dochodzi do gwałtu, czyli zmuszenia drugiej strony do obcowania płciowego.

Rodzaje molestowania seksualnego?

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Molestowanie seksualne może przybierać wiele form, które można umieścić w trzech kategoriach:

  • Komunikaty werbalne, czyli sformułowania o podtekście seksualnym, dwuznaczne propozycje, wulgarne komentarze i żarty, naśmiewanie się, dręczenie psychiczne, zadawanie osobistych pytań w wulgarny sposób.
  • Kontakt fizyczny, czyli wykonywanie gestów, których nie życzy sobie druga strona m.in. całowanie, przytulanie, dotykanie miejsc intymnych i innych części ciała.
  • Inne m.in. dwuznaczne gesty i spojrzenia, zmuszanie do wykonywania danej czynności (np. oglądania pornografii).

Kto pada ofiarą molestowania seksualnego?

Osoby, które dopuszczają się czynów o charakterze molestowania seksualnego często wykorzystują występującą w danej relacji asymetrię (np. szef-pracownik), obiektem ich zachowań są osoby zawsze od nich w jakimś sensie słabsze. Statystycznie najczęściej ofiarami molestowania seksualnego padają kobiety. W drugiej kolejności doświadczają go dzieci, młodzi mężczyźni, osoby homoseksualne, osoby innej narodowości bądź mężczyźni pracujący w środowisku zdominowanym przez kobiety. Przypadki molestowania seksualnego odnotowuje się także w szkołach, np. starszego dziecka wobec młodszego.

Jak ustrzec się przed molestowaniem seksualnym?

Przed molestowaniem seksualnym ciężko się ustrzec, właśnie dlatego, że wynika ono z jakieś asymetrii między ludźmi – wiele osób będzie próbowało korzystać ze swojej dominacji. Należy jednak zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo, co czasami oznacza brak reakcji.

Czy wiesz że: szacuje się, że 25-50% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego w miejscu pracy?

Przykładowo, lepiej, żeby kobieta, która słyszy dwuznaczne propozycje od mężczyzny na ulicy, wsiadła do odjeżdżającego właśnie autobusu, niż wdawała się z nim w dyskusję. Warto także zadbać, by nie zostać z potencjalnym agresorem sam na sam. Bardzo ważne jest, by rozróżnić jednorazowe przypadki molestowania seksualnego (chociażby na ulicy) od tych powtarzających się ze strony jednej osoby. Często tego typu sytuacje zdarzają się w miejscu pracy. Istotne jest, by osoba, która dopuszcza się molestowania seksualnego wiedziała, że nie jest bezkarna. Sprawę można zgłosić do przełożonego, pracodawcy bądź Państwowej Inspekcji Pracy. Istnieje również opcja, aby skierować sprawę do prokuratury.

Pomoc psychologiczna dla osób molestowanych

Jednorazowe doświadczenie zachowań o charakterze przemocy seksualnej nie zawsze wymaga pomocy psychologicznej, choć każdorazowo jest ono trudne i nieprzyjemne.

Zapamiętaj: Molestowanie seksualne przybiera różne formy, od werbalnych komunikatów po czynności fizyczne.

Wszystko zależy od tego, jak dana osoba zareaguje na konkretną sytuację. Jeśli jednak doświadcza ona wstydu, lęku, a jej poczucie własnej wartości drastycznie spadło – warto, by zgłosiła się na konsultację psychologiczną. Z psychologiem porozmawiać można w gabinecie, bądź poprzez telefon zaufania. Ponieważ każda sytuacja jest inna, warto skontaktować się ze specjalistą, który będzie mógł udzielić konkretniejszej pomocy w danym przypadku.

Choć statystyki pokazują, że molestowanie seksualne to zjawisko nagminne, można z nim skutecznie walczyć. Dużą rolę odgrywa tu przede wszystkim edukacja – wzbudzanie empatii u potencjalnych sprawców, nauczenie osób narażonych na tego typu agresję jak mogą reagować i gdzie zwrócić się po pomoc, polemika z wzorcami kulturowymi opartymi na dominacji. Zwiększając wrażliwość społeczną, problem będzie tracił na sile.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *