Czym jest wampiryzm energetyczny i jak się przed nim bronić?

Autor: Justyna Janusz Psycholog

Są ludzie, którzy poprzez swoje zachowanie skutecznie potrafią odbierać innym siłę i dobre samopoczucie. To właśnie takie osoby nazywa się wampirami energetycznymi, co ma ilustrować ich zdolność do pozbawiania, czy wręcz “wysysania” z ludzi pozytywnego nastawienia i energii do działania. Kim są wampiry energetyczne i jak je rozpoznać? Czy można się przed nimi bronić?

Co to jest wampiryzm energetyczny?

Wampiryzm energetyczny to potocznie używane pojęcie, które opisuje zespół zachowań charakteryzujący niektóre osoby. Poprzez ich powtarzanie, będą one pozbawiać ludzi dookoła dobrego samopoczucia i energii, rozbudzając w nich także objawy fizyczne, takie jak ból głowy, zmęczenie czy senność. Wampiry emocjonalne, często wywołują u innych poczucie winy lub litości. Robią to w sposób notoryczny, choć nie zawsze intencjonalny. Wampiryzm emocjonalny to w rzeczywistości bardzo szerokie określenie, które odnieść można do różnych sytuacji i typów ludzi.

Wampir energetyczny – kim jest?

Wampirami energetycznymi są najczęściej osoby z niską samooceną. Często charakteryzują się one niedojrzałością emocjonalną, a nawet zaburzeniami osobowości. Mogą borykać się z różnymi problemami psychicznymi, np. depresją. Każdy z nich będzie dążyć do tego, by zwracać na siebie uwagę. Może się to odbywać za pomocą eksponowania swojej bezradności, wad i trudnego życia. Bywa również, że taka osoba ma duże zdolności manipulacyjne, rozgłasza plotki, a także wypowiada złośliwe lub negatywne komentarze. Choć wymaga wiele od innych, sama nic z siebie nie daje. Nie udziela wsparcia ani pomocnej dłoni. Cechuje się sporym egocentryzmem.

Wampira energetycznego można rozpoznać po tym, jak czujemy się w jego towarzystwie. Wśród objawów wymienić można te psychiczne (pogorszenie nastroju, złość, apatia, przygnębienie), jak i fizyczne (ból brzucha i głowy, zmęczenie, senność, poczucie utraty sił).

Jakie są przyczyny wampiryzmu energetycznego?

Wampiryzm energetyczny związany jest z konkretnymi zachowaniami, takimi jak m.in. krytykowanie, manipulacja, egocentryzm, kontrola innych, prezentowanie bezradności, niepodejmowanie prób zmienienia swojej sytuacji. Wynikają one na ogół z niedojrzałości emocjonalnej i deficytów osobowościowych. Dana osoba ma trudność, by zobaczyć siebie i świat dookoła z innej perspektywy, często zawężając ją jedynie do swojego punktu widzenia. Ten problem może wynikać z wielu przyczyn. Mogą być nimi zaburzone relacje w rodzinie oraz nieodpowiednie wzorce relacji międzyludzkich. Przykładowo, w dzieciństwie nie stawiano danemu dziecku wymagań i granic, w efekcie czego wyrasta ona na roszczeniową osobę.

Czy wiesz że:

zagadnienie wampiryzmu energetycznego jest popularne w ezoteryce? Jest to dziedzina, która zajmuje się tematami odrzuconymi przez tradycyjną naukę, takimi jak chociażby życie pozagrobowe, postrzeganie pozazmysłowe, numerologia. 

Innym przykładem jest sytuacja, kiedy dziecko wychowuje się w rodzinie, której członkowie są niedojrzali emocjonalne, a także borykają się z szeregiem problemów (np. uzależnienie, brak pieniędzy, przemoc), przez co dziecko nie ma możliwości przyswojenia sobie zdrowych wzorców. Kolejną przyczyną wampiryzmu energetycznego jest nieumiejętność wyjścia poza swoją perspektywę, co często ma miejsce w przypadku przebiegu ciężkich chorób psychicznych m.in. depresji i schizofrenii. Dana osoba może być pogrążona w dużym cierpieniu, a nawet funkcjonować bardziej w swoim świecie, niż w otaczającej rzeczywistości. Tego typu sytuacje są jednak na ogół przejściowe i ustępują wraz z postępami w leczeniu. Kolejnymi przyczynami mogą być zaburzenia osobowości, które charakteryzują się utrwaleniem u danej osoby nieprawidłowych cech osobowości. Wampiryzm energetyczny jest również powiązany z szeregiem specyficznych dla każdej osoby czynników, takich jak historia życia, zdolności intelektualne, reakcje ze strony otoczenia, pozycja społeczna i wiele innych. Za rozpaczliwą próbą uzyskania uwagi ze strony innych, mogą kryć się różne trudne i wymagające pracy terapeutycznej uczucia, takie jak np. samotność, beznadzieja, pustka, zazdrość. Bywa także, że osoby przejawiające zachowania postrzegane w kategoriach wampiryzmu emocjonalnego, są pozbawione zdolności do empatii i mają skłonności psychopatyczne.

Rodzaje wampirów energetycznych

Mówiąc o wampirach energetycznych, można wyróżnić ich pięć charakterystycznych typów. Są nimi:

  • Typ narcystyczny

Wampir narcystyczny myśli jedynie na sobie. Uważa się za bardzo ważną osobę, skupiając się na swoich potrzebach i prawach. Od innych osób wymaga uwielbienia i uwagi. Jednocześnie sam cechuje się niskim poziomem empatii, nie potrafią zachowywać się w sposób bezinteresowny. Może uciekać się do manipulacji, bądź chronicznej krytyki bliskich mu osób – wszystko po to, by udowodnić w ten sposób, że jest kimś lepszym.

  • Typ ofiary

Wampir energetyczny tego typu będzie przedstawiać samego siebie jako biedną i cierpiącą osobę. W jego narracji świat i ludzie są przeciwko niemu. Każda próba konkretnej pomocy lub sugerowanie rozwiązań spotka się z jego strony z negacją.

  • Typ kontrolujący

Osoby tego typu będą próbowały kontrolować innych ludzi, a także narzucać im, co powinny robić i jak powinny się czuć. Posiadają opinię na niemal każdy temat, ignorując fakt, że ktoś może (i ma prawo) się z nimi nie zgadzać. Są roszczeniowi i dominujący. Mają również skłonność do krytykowania, a nawet atakowania innych.

  • Typ ciągle mówiący

Wampiry energetyczne tego typu nie są zainteresowane uczuciami innych. Chętnie za to odpowiadają o sobie i komentują otaczającą rzeczywistość. Interesuje ich uwaga słuchacza, nie podejmują jednak prób zrozumienia go. Kiedy zaczynają mówić, bardzo ciężko jest im przerwać albo o coś zapytać. Nie reagują na próby zmiany tematu.

  • Typ dramatyczny

Osoba tego typu będzie przeżywać niewielkie problemy i drobne trudności tak, jakby były niespotykanymi dramatami. Jej reakcje będą przerysowane i nieadekwatne. Będzie ona także angażować ludzi dookoła w swoje problemy, oczekując od nich pomocy i rozwiązań. Jednocześnie sama nie będzie potrafiła podejść do danego problemu w sposób spokojny i dojrzały.

Jak sobie radzić z wampirami energetycznymi?

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być unikanie tego typu ludzi. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Wampiry energetyczne spotkać można wszędzie, chociażby w miejscu pracy, w sklepie lub na ulicy. Czasem są nimi członkowie bliskiej rodziny. Niezależnie od tego, czy kontakt z wampirem energetycznym jest stały, czy sporadyczny, warto postawić na asertywną postawę. Zakłada ona umiejętność wyznaczenia takiej osoby granicy. Przykładowo, będzie to przerwanie rozmowy jeśli stanie się ona nieprzyjemna, przeciwstawienie się nieuzasadnionym roszczeniom, czy odmowa pomocy. Wszystkie te zachowania wymagać jednak będą świadomości, że dana osoba manipuluje lub zachowuje się w niedojrzały sposób. Istotne jest więc, by nie dać się “wciągnąć” w emocjonalny świat wampira energetycznego. Każdorazowo należy mieć na uwadze swoje możliwości i samopoczucie. To właśnie dzięki nim rozpoznać można, czy mamy do czynienia z wampirem energetycznym.

Zapamiętaj:

Wampirami energetycznymi są najczęściej osoby z niską samooceną. Często charakteryzują się one niedojrzałością emocjonalną, a nawet zaburzeniami osobowości.

Wampiryzm energetyczny to pojęcie, które w symboliczny sposób opisuje często występujący problem. Chodzi o ludzi, którzy nie potrafią brać za swoje życie odpowiedzialności, są roszczeniowi, niedojrzali, złośliwi lub egoistyczni. Bardzo ważne jest, by pozostać zdystansowanym do ich problemów i wymagań. Paradoksalnie, taka postawa może im pomóc zweryfikować swoje zachowanie, ułatwi refleksję nad własnym  funkcjonowaniem w świecie. Wampiry energetyczne mogą reagować w sposób nieprzyjemny, a nawet agresywny na wszelkie próby asertywności. Wytrwałość w stawianiu granic sprawia jednak, że dana osoba zmienia swoje zachowanie, co pomaga jej uelastycznić swoje funkcjonowanie. Jedna zmiana może być początkiem tzw. reakcji łańcuchowej, dzięki której pojawią się kolejne. Ponieważ wampirem energetycznym może być osoba dla nas ważna, warto podjąć się również prób rozmowy, zachęcania takiej osoby do modyfikacji swoich nawyków i niedojrzałych reakcji. Nie zawsze będzie to jednak skuteczne. Kluczem do zmian jest chęć wprowadzenia ich w swoje życie, co pojawia się na gruncie refleksji, że są one potrzebne. Jeśli jednak taka refleksja się pojawi, warto daną osobę w jej wysiłkach wspierać. Niestety, wielu ludzi pozostaje w swoim dysfunkcjonalnym wzorcu zachowania i nie wyraża chęci zmiany.

Dołącz do grona zadowolonych czytelników newslettera. Na start otrzymasz 2 ebooki (oszczędzasz 2x29 PLN)
Zapisuję się >
Oceń wpis
Podoba mi sięNie podoba mi się Ilość głosów: 2, średnia: 5,00
Czym jest wampiryzm energetyczny i jak się przed nim bronić?

Loading...

BIBLIOGRAFIA:

Orloff J., The 5 Types of Emotional Vampires in Your Life, [w:] Psychology Today. Dostępny w Internecie: https://www.psychologytoday.com/us/blog/emotional-freedom/201101/the-5-types-emotional-vampires-in-your-life (27.01.2020). Wilding M., How Successful People Deal With Energy Vampires, [w:] Forbes. Dostępny w Internecie: https://www.forbes.com/sites/melodywilding/2018/05/07/how-successful-people-deal-with-energy-vampires/#452783dd2cf3 (27.01.2020).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wszystkie prawa zastrzeżone.