Poród przedwczesny – przyczyny i objawy. Co może wywołać przedwczesny poród?

Mimo ciągłego rozwoju medycyny, dostępu do badań i specjalistów liczba porodów przedwczesnych w ostatnich latach wciąż rośnie. Poród przedwczesny dotyczy aż 6–10% ciężarnych na świecie. W Europie odsetek ten sięga aż 5–7%. Kiedy mówimy o porodzie przedwczesnym, co może go wywołać i jakie są jego objawy?

Co to jest przedwczesny poród?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia WHO porodem przedwczesnym określa się zakończenie ciąży w okresie 23. a 37. tygodniem jej trwania lub przed 259 dniami trwania ciąży, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Wówczas rodzą się wcześniaki (tzw. noworodki niedonoszone), które nie są w pełni przygotowane do życia poza organizmem matki.

Wyróżniamy:

 • poród umiarkowanie przedwczesny (33–36+6 t.c.)
 • poród bardzo przedwczesny (<32 t.c.)
 • poród skrajnie przedwczesny (<28 t.c.)

Przyczyny porodów przedwczesnych

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Wiele czynników może przyczynić się do wywołania porodu przedwczesnego. Można je podzielić na przyczyny medyczne oraz socjalne. Do czynników medycznych możemy zaliczyć:

 • poród przedwczesny lub urodzenie noworodka z niską urodzeniową masą ciała w przeszłości,
 • wystąpienie w przeszłości poronienia w II trymestrze ciąży,
 • zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro),
 • ciążę mnogą,
 • wady rozwojowe trzonu i/lub szyjki macicy,
 • choroby przewlekłe matki,
 • otyłość,
 • łożysko nisko schodzące lub przodujące,
 • przedwczesne odklejenie się łożyska,
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (PROM),
 • wielowodzie,
 • zapalenie owodni,
 • krwawienie w ciąży,
 • niedokrwistość,
 • niewydolność cieśniowo-szyjkową,
 • wszelkiego rodzaju zakażenia układu moczowo-płciowego
 • niską masę ciała kobiety przed ciążą.

Do czynników socjalnych zaliczamy:

 • niski status społeczno-ekonomiczny,
 • wiek matki (poniżej 18. i powyżej 35. roku życia),
 • palenie papierosów,
 • pochodzenie afro-amerykańskie,
 • długotrwały stres czy wielorodność.

Objawy przedwczesnego porodu

Najbardziej charakterystycznymi objawami jest ból, czynność skurczowa macicy, odpłynięcie płynu owodniowego i krwawienie.

Ze względu na dodatkowe objawy wyróżniamy trzy typy porodów przedwczesnych:

 • zagrażający poród przedwczesny: występuje ok. 4–7 skurczów na godzinę, stan szyjki macicy poniżej 10 pkt w skali Bishopa, rozwarcie szyjki macicy poniżej 3 cm, skrócenie szyjki macicy poniżej 60%;
 • poród przedwczesny w toku: 8 i/lub więcej skurczów na godzinę, stan szyjki macicy powyżej 10 pkt w skali Bishopa, rozwarcie szyjki macicy powyżej 3 cm, skrócenie szyjki macicy w 80%;
 • poród przedwczesny dokonany.

Zagrażający poród przedwczesny jest możliwy do zahamowania, gdyż jest to wczesna faza porodu przedwczesnego. Poród przedwczesny w toku jest zaawansowaną fazą porodu przedwczesnego i jest bardzo trudny do zahamowania.

Mimo postępu nauki i technologii etiologia porodu przedwczesnego nadal nie została do końca poznana. Powstało kilka teorii próbujących wyjaśnić występowanie tego zjawiska, jednak żadna z nich nie jest w stanie jednoznacznie wskazać, co tak naprawdę wywołuje poród przedwczesny. Jedno jest pewne – jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów, należy bezzwłocznie udać się do szpitala w celu kontroli. Być może będzie to fałszywy alarm, ale objawów nie można bagatelizować. Dzisiejszy postęp medycyny, zwłaszcza w dziedzinie neonatologii pozwala na utrzymanie przy życiu noworodków już po ukończeniu 23. tygodnia ciąży. Regularne wizyty kontrolne w ciąży mogą zapobiec lub wychwycić w odpowiednim momencie wystąpienie porodu przedwczesnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *