Co to jest tomografia oka i w jakim celu się ją wykonuje?

Optyczna koherentna tomografia oka (OCT) to jedna z najbardziej innowacyjnych metod diagnostycznych wykorzystywanych w okulistyce. Dzięki niej w sposób bezinwazyjny można obrazować poszczególne warstwy siatkówki, co pozwala na wczesną i dokładną diagnostykę stanów patologicznych i monitorowanie leczenia.

Siatkówka to struktura znajdująca się wewnątrz gałki ocznej, która odbiera bodźce świetlne i przekształca je w impulsy elektryczne wysyłane do mózgu drogą nerwu wzrokowego, co umożliwia nam widzenie. Ma budowę warstwową, a w jej obrębie znajdują się światłoczułe receptory (czopki i pręciki). Objawami schorzeń siatkówki są zaburzenia widzenia, dlatego tak istotna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka.

Co to jest tomografia oka?

W odróżnieniu od klasycznej tomografii komputerowej, w której wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie, tomografia komputerowa oka przeprowadzana jest za pomocą spójnej (koherentnej) wiązki światła, całkowicie bezpiecznej dla zdrowia. W niektórych przypadkach w diagnostyce okulistycznej badanie wymagają dożylnego podawania środków kontrastowych.

Wiązka światła używana jest w tej metodzie, podobnie jak ultradźwięki w USG do skanowania struktur znajdujących się na jej drodze. Umożliwia to obrazowanie poszczególnych warstw siatkówki, gdyż każda z nich inaczej rozprasza światło.

Przed wykonaniem tego badania lekarz podaje krople, które rozszerzają źrenicę. Czas jego wykonywania to od 15 do 30 minut. Wykonuje się je w pozycji siedzącej z głową opartą na podpórce. Osoba wykonująca badanie obserwuje obraz badanych struktur na ekranie. Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do jego wykonania, nawet wielokrotnie w niedługich odstępach czasowych. Stwarza to możliwość monitorowania zmian zachodzących w badanych strukturach. Badanie można również wykonać u kobiet będących w ciąży.

W jakim celu wykonywana jest tomografia oka?

Badanie OCT wykonuje się w diagnostyce patologii takich jak:

  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),
  • obrzęk plamki innego pochodzenia,
  • otwór w plamce,
  • zwłóknienie przedplamkowe,
  • makulopatia cukrzycowa.

Tomografia oka umożliwia dokładny pomiar grubości siatkówki, objętości plamki i płynu podsiatkówkowego. W połączeniu z oceną wzroku te parametry wykorzystywane są do analizy odpowiedzi na terapię wielu chorób, między innymi AMD, co pozwala optymalizować leczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *