Hipogonadyzm – objawy, przyczyny, leczenie. Hipogonadyzm wtórny i u mężczyzn.

Zaburzenia płodności są coraz częstszym problemem, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarzy specjalistów. Równie istotnym problemem medycznym są zaburzenia dojrzewania płciowego. Jedną z przyczyn tych stanów jest hipogonadyzm, który związany jest z zaburzeniami funkcjonowania jąder i jajników. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego problemu medycznego, po to by mieć świadomość z jakimi schorzeniami hormonalnymi możemy mieć do czynienia.

Czym jest hipogonadyzm?

Hipogonadyzm to defekt układu rozrodczego charakteryzujący się nieprawidłowym funkcjonowaniem naszych gonad – czyli jąder i jajników. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje hipogonadyzmu. Pierwszy z nich to hipogonadyzm hipogonadotropowy, w którym mamy do czynienia z nieprawidłowościami na poziomie przysadki lub podwzgórza. Drugi rodzaj to hipogonadyzm hipergonadotropowy, którego przyczyna leży w nieprawidłowo funkcjonujących gonadach. Nieprawidłowe funkcjonowanie gonad wiąże się z obniżonymi poziomami hormonów płciowych, co przekłada się na nieprawidłowy rozwój cech płciowych oraz zaburzenia płodności.

Hipogonadyzm – objawy

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Jeżeli przyczyny hipogonadyzmu pojawiają się przed okresem pokwitania, to będziemy mieć do czynienia z:

 • opóźnionym dojrzewaniem płciowym;
 • pierwotnym brakiem miesiączki;
 • niedorozwojem zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych;
 • niedorozwojem sutków.

Po okresie dojrzewania występują następujące objawy:

 • wtórny brak miesiączki, zaburzenia miesiączkowania;
 • zanik owłosienia pachowego, jak i łonowego;
 • osteoporoza;
 • zmniejszenie libido;
 • u mężczyzn może wystąpić zanik owłosienia na twarzy;
 • zaburzenia płodności.

Hipogonadyzm wtórny

Hipogonadyzm wtórny wynika z nieprawidłowości na poziomie podwzgórza lub przysadki mózgowej. Hipogonadyzm wtórny nazywamy inaczej hipogonadotropowym, co wynika z jego etiologii, czyli niedoboru hormonów tropowych, produkowanych przez przysadkę mózgową.

Czy wiesz że: zespół Klinefeltera występuje z częstością 1 na 500 noworodków płci męskiej?

Aby zrozumieć funkcjonowanie układu dokrewnego w odniesieniu do gonad, warto wiedzieć, że prawidłowe wydzielanie hormonów przez gonady jest silnie powiązane z hormonami tropowymi produkowanymi przez przysadkę. Wydzielanie przysadkowych hormonów tropowych jest regulowane przez podwzgórze, które to wydziela liberyny i statyny. Liberyny pobudzają wydzielanie hormonów tropowych, zaś statyny – hamują. Podwzgórze, przysadka oraz gonady tworzą oś hormonalną, której prawidłowe funkcjonowanie warunkuje prawidłowy poziom hormonów płciowych w naszym organizmie.

Hipogonadyzm – przyczyny

Przyczyny hipogonadyzmu wtórnego (hipogonadotropowego) możemy podzielić na przyczyny przysadkowe i podwzgórzowe.

Do przyczyn podwzgórzowych należy:

 • zespół Kallmanna – wrodzona, genetycznie uwarunkowana choroba podwzgórza, u podstawy której leży nieprawidłowy rozwój neuronów odpowiedzialnych za wydzielanie gonadoliberyny – czyli hormonu stymulującego wydzielanie gonadotropin przysadkowych. Do obrazu klinicznego zespołu Kallmanna oprócz objawów hipogonadyzmu także brak lub znaczne upośledzenie węchu (anosmia);
 • urazy podwzgórza;
 • guzy podwzgórza, które zaburzają wydzielanie hormonów np. oponiaki.

Przyczyny przysadkowe to:

 • zmiany zawałowe w obrębie przysadki, czyli zespół Sheehana – zespół kliniczny nazywany poporodową martwicą przysadki, u podłoża której leży hipowolemia wywołana utratą krwi podczas porodu;
 • guzy przysadki, gruczolaki przysadki;
 • procesy zapalne obejmujące przysadkę np. zapalenie limfocytarne przysadki, w przebiegu którego dochodzi do autoimmunologicznego uszkodzenia gruczołu prowadzącego do jego niewydolności;
 • uszkodzenia przysadki wywołane radioterapią lub zabiegami chirurgicznymi;
 • zespół pustego siodła – spowodowany uciskiem na przysadkę przez oponę pajęczą. Zespół ten może wynikać z wrodzonej przepukliny siodła tureckiego. Siodło tureckie to środkowa część kości klinowej. W zagłębieniu siodła tureckiego znajduje się przysadka mózgowa. Uciśnięta przysadka zanika, co w konsekwencji prowadzi do jej niedoczynności i zaburzenia osi hormonalnej podwzgórze – przysadka – jajniki / jądra.

Przyczyną hipogonadyzmu hipogonadotropowego mogą być także zaburzenia odżywiania, takie jak jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksja.

Przyczyny hipogonadyzmu hipergonadotropowego, to:

 • dysgenezja gonad – czyli nieprawidłowe wykształcenie się gonad, które ma podłoże genetyczne. Dysgenezja gonad występuje na przykład w przypadku zespołu Turnera;
 • przedwczesne wygasanie czynności jajników – czyli utrata funkcji jajników przed 40 r. ż. Etiologia tego schorzenia obejmuje przyczyny genetyczne, ale także chemioterapię i radioterapię.

Hipogonadyzm u mężczyzn

W przypadku hipogonadyzmu męskiego ,dochodzi do obniżenia wydzielania testosteronu przez jądra.

Do przyczyn hipogonadyzmu u mężczyzn należy:

 • zespół Klinefeltera – najpowszechniejsza postać hipogonadyzmu hipergonadotropowego u mężczyzn. Do obrazu klinicznego zespołu należy między innymi: charakterystyczna budowa ciała, obejmująca takie cechy, jak: wysoki wzrost oraz długie kończyny oraz ginekomastia, czyli powiększenie sutków występujące u mężczyzn. Inne elementy zespołu to: niepłodność, zmniejszona objętość jąder oraz zaburzenia emocjonalne;
 • urazy jąder, chemioterapia, radioterapia, nowotwory jąder;
 • wrodzony brak jąder;
 • uszkodzenie jąder w przebiegu chorób zapalnych lub niedokrwienia (np. skręt powrózka nasiennego);
 • nabyta niedoczynność jąder – np. w przebiegu hemochromatozy.

Hipogonadyzm – leczenie

Leczenie hipogonadyzmu polega przede wszystkim na substytucji brakujących hormonów, w tym egzogennych hormonów tropowych.

Zapamiętaj: W przypadku hipogonadyzmu męskiego, dochodzi do obniżenia wydzielania testosteronu przez jądra.

Pozwala to na wyrównanie poziomu hormonów w przebiegu niedoczynności przysadkowej. W przypadku hipogonadyzmu hipergonadotropowego, w przebiegu zespołu Turnera, czy przedwczesnego wygasania czynności jajników stosuje się terapię estrogenowo-progestagenową. Guzy przysadki i podwzgórza mogą wymagać leczenia chirurgicznego. U mężczyzn w przypadku hipogonadyzmu stosuje się substytucję testosteronu. Podawanie hormonu umożliwia prawidłowy przebieg dojrzewania płciowego. W przypadku jadłowstrętu psychicznego konieczna jest konsultacja psychiatryczna i wsparcie psychologiczne.

Jeśli występują u nas objawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu płciowego, to warto jak najszybciej zasięgnąć porady specjalisty. Szybka diagnostyka hipogonadyzmu pozwala na określenie jego przyczyny i wprowadzenie odpowiedniego leczenia, co jest szczególnie ważne u dzieci, u których zaburzenia hormonalne są przyczyną nieprawidłowego rozwoju fizycznego, jak i psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *