Makrosomia płodu – przyczyny, objawy, postępowanie

Współczesna neonatologia wskazuje na coraz większą liczbę urodzeń dzieci z dużą masą urodzeniową. To konsekwencja wielu czynników zarówno modyfikowalnych, jak i niezależnych od kobiety ciężarnej. Makrosomia inaczej zwana hipertrofią wewnątrzmaciczną staje się dość powszechnym problemem.

Makrosomia płodu – przyczyny

Makrosomia płodu określana jest jako masa ciała przekraczająca 4000 g lub 4500 g niezależnie od czasu trwania ciąży. Jednak nie określono masy ciała, która uznawana jest już za makrosomię, co stwarza problemy w tworzeniu statystyk i charakterystyki skali problemu. Niezwykle ważne są czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia makrosomii płodu. Są one głównie związane ze stanem zdrowotnym kobiety w okresie ciąży, jak i w okresie planowania jej. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne za podstawowy czynnik ryzyka makrosomii płodu uważa otyłość kobiety wynikająca zarówno z nieprawidłowych nawyków żywieniowych oraz z współistniejących zespołów endokrynologicznych m.in. zespół policystycznych jajników, zespół Cushinga. Ponadto do czynników ryzyka równie ważnych zalicza się:

 • cukrzycę ciążowa, jak i cukrzycę, z którą kobieta zmagała się przed ciążą oraz nadciśnienie tętnicze są to następstwa otyłości bądź nadmiernego przybierania na masie podczas ciąży;
 • kilka porodów za sobą, a także wcześniejsze porody dziecka z makrosomią;
 • wiek matki wiek powyżej 35. roku życia uważa się za wiek zaostrzonego ryzyka;
 • wzrost i masa ciała rodziców dziecka;
 • płeć męska dziecka;
 • zespół Beckwith-Wiedemanna rzadki, genetyczny zespół wad obejmujących m.in. przepuklinę pępowinową, nadmierny wzrost oraz przerośnięty język.

Makrosomia płodu – objawy

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Podstawowym objawem jest duża masa urodzeniowa dziecka przekraczająca nawet 4500 g. Dodatkowo istnieje szereg innych objawów będących następstwem makrosomii.

 1. Poród, który niesie za sobą duże ryzyko zarówno dla matki, jak i dla dziecka poród siłami natury przy dużej masie urodzeniowej dziecka jest rzadko przeprowadzany z uwagi na zanotowane częstsze urazy zarówno u noworodków, jak i u kobiet rodzących m.in. uszkodzenia splotu ramiennego u dziecka, złamanie obojczyka, kości ramiennej, pęknięcie krocza, krwotok poporodowy u matki.
 2. Wady układowe dziecka hiperglikemia w okresie ciążowym wpływa niekorzystnie na rozwój poszczególnych układów powodując zaburzenia w ich obrębie. Najczęściej wady te odnotowuje się w układzie sercowo-naczyniowym (np. ubytek przegrody międzykomorowej lub międzyprzedsionkowej, kardiomiopatia przerostowa), nerwowym (np. wodogłowie, małogłowie), pokarmowym (np. zarośnięcie odbytu, dwunastnicy), kostno-stawowego (np. hipoplazja kości udowej, rozszczep kręgosłupa) oraz moczowym (np. podwójny moczowód).
 3. Powikłania okołoporodowe związane są głównie z problemami oddechowymi dziecka. Do nich zaliczane są: zespół zaburzeń oddychania (ZZO) oraz niedotlenienie okołoporodowe. ZZO występuje najczęściej u dzieci z makrosomią matek cierpiących na cukrzycę. Zwykle stan noworodka pogarsza się wraz z wysiłkiem oddechowymi konieczna jest terapia tlenowa i ewentualne leczenie poprzez podanie surfaktantu w celu uzupełnienia jego niedoboru, który występuje przy zaburzeniach oddechowych.

Niedotlenienie okołoporodowe zwykle jest następstwem makrosomii i dodatkowo wydłużonego czasu drugiego etapu porodu bądź nierównej glikemii podczas ciąży.

 • Hipoglikemia, hipomagnezemia, hipokalcemia – to skutki makrosomii, które są możliwe do wyrównania.
 • Hipoglikemia występuje z uwagi na hiperinsulinizm, który był za życia płodowego, co w konsekwencji wymusza na opiece medycznej kontrolę glikemii u noworodka.
 • Hipomagnezemia obserwuje się przy spadku stężenia magnezu poniżej 1,5 mg/dl i zazwyczaj występuje razem z hipokalcemią.
 • Hipokalcemia stwierdzana jest przy spadku stężenia wapnia poniżej 8 mg/dl i jest skutkiem niedoczynności przytarczyc i niedoboru parathormonu wynikającego ze spadku poziomu magnezu u matki.

Konsekwencje w dalszym życiu makrosomia może być przyczyną wielu jednostek chorobowych w życiu dziecięcym, dorosłym. Znacznie wzrasta ryzyko nadwagi i otyłości w wieku młodzieńczym oraz dorosłym, a także nieprawidłowej glikemii na czczo i nieprawidłowej tolerancji glukozy w dzieciństwie, czy też zwiększonego ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego.

Makrosomia płodu – postępowanie

W przypadku diagnozy makrosomii płodu i urodzenia dziecka z dużą masą ciała należy skupić się na diagnostyce oraz stwierdzeniu obecności ewentualnych zaburzeń układowych, ustrojowych.

Jednak planując ciążę należy bardzo dobrze przygotować swój organizm na ten stan fizjologiczny poprzez zadbanie o swoje zdrowie, wyrównanie zaburzeń związanych z ryzykiem pojawienia się hiperglikemii, zaburzeń endokrynologicznych, czy też zadbanie o prawidłową masę ciała poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Są to elementy, które w znacznym stopniu będą wpływały na prawidłowy rozwój płodu oraz na zmniejszenie ryzyka makrosomii.

Makrosomia płodu niesie za sobą nie tylko ponadprzeciętną masę urodzeniową, ale także szereg konsekwencji zdrowotnych, które w dalszym życiu mogą być barierą do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka. Warto o tym pamiętać i starać się by okres ciąży i czas planowania ciąży był jak najbardziej świadomy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *