Jak rozpoznać uzależnienie od leków nasennych? Czym grozi i jakie ma skutki?

Problemy z zasypianiem lub utrzymaniem snu nocnego dotykają średnio co czwartego mieszkańca krajów uprzemysłowionych. Wielu z nich w poszukiwaniu ratunku sięga po leki nasenne, chętnie przepisywane przez lekarzy i przynoszące szybką poprawę jakości snu. Wśród najczęściej stosowanych leków są m.in. benzodiazepiny, które prócz wysokiej skuteczności w szybkim łagodzeniu bezsenności mają równie silne właściwości uzależniające. Benzodiazepiny Benzodiazepiny są to leki nasenne i uspokajające, działające poprzez wpływ na receptory dla kwasu…

Co to jest i na czym polega racjonalna terapia zachowania? Założenia, zalety i zastosowanie racjonalnej terapii zachowania

Psychoterapia jest, obok farmakoterapii, jedną z dwóch podstawowych metod terapii w psychiatrii. Na przestrzeni lat wykształciło się mnóstwo różnych nurtów i podejść psychoterapeutycznych, m.in. terapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna czy interpersonalna. Jednym z wariantów podejścia poznawczo-behawioralnego jest racjonalna terapia zachowania. Rys historyczny Twórcą racjonalnej terapii zachowania (RTZ) był Maxie Clarence Maultsby Jr., amerykański psychiatra. Podczas swojej praktyki lekarskiej zgłębiał poglądy takich psychologów jak Donald…

Co to jest hipersomnia? Przyczyny i leczenie hipersomnii. Narkolepsja. Hipersomnia idiopatyczna. Zespół Kleinego-Levina

Każdy z nas ma czasem taki dzień, w którym jest bardziej śpiący niż zazwyczaj. Przyczyną tego stanu może być niekorzystna pogoda, niskie ciśnienie czy nieprzespana poprzednia noc. Jest to zjawisko całkowicie prawidłowe. Jeśli jednak nasilenie i częstość takich epizodów staje się męcząca dla człowieka, mówimy wtedy o patologicznym stanie, nazywanym hipersomnią. Co to jest hipersomnia? Aktywność dobową człowieka dzieli się na dwa okresy, okres snu i okres…

Objawy, przyczyny oraz leczenie nerwicy lękowej. Nerwica lękowa a schizofrenia.

Odczuwanie strachu i lęku jest jedną z podstawowych umiejętności przystosowawczych człowieka. Na zasadzie strachu działa wszak instynkt samozachowawczy. Organizm daje nam znać, że pewne aktywności lub sytuacje mogą stanowić dla nas zagrożenie i w ten sposób pomaga nam ich uniknąć. Niestety, w niektórych przypadkach odczuwanie lęku jest nieprawidłowe i może skutkować paraliżem codziennych aktywności człowieka. Jednym z takich stanów są zaburzenia lękowe, niegdyś znane pod nazwą…

Przyczyny, objawy i leczenie schizofrenii. Dziedziczenie schizofrenii

Spośród wielu różnych zaburzeń psychicznym żadne nie budzi tak silnych i niestety również negatywnych emocji co schizofrenia. Obcując z osobą cierpiącą na schizofrenię możemy odczuwać niepokój czy lęk. Takie podejście prowadzi do stygmatyzacji pacjentów, ich izolacji w społeczeństwie i często pogarsza przebieg tej przewlekłej choroby. Jak wiadomo, najbardziej boimy się nieznanego, tak więc zrozumienie, czym jest schizofrenia może stanowić pierwszy krok ku traktowaniu ludzi dotkniętych tym zaburzeniem na równi z resztą…

Co to jest zespół Aspergera, jego objawy i leczenie

Całościowe zaburzenia rozwoju to kategoria diagnostyczna, która charakteryzuje się zaburzeniami rozwoju relacji społecznych, komunikacji, funkcji poznawczych i zachowania. Ujawniają się one najczęściej w okresie dziecięcym. Do grupy tej należy między innymi autyzm dziecięcy. Innym zaburzeniem, zbliżonym do autyzmu, ale o lżejszym przebiegu i lepszej prognozie jest zespół Aspergera. Co to jest zespół Aspergera? Jak już wspomniano we wstępie, zespół Aspergera jest jednostką chorobową z kręgu całościowych zaburzeń rozwoju. W przeciwieństwie…

Zaburzenia hipochondryczne. Objawy somatyczne nerwicy hipochondrycznej. Leczenie hipochondrii

Jedną z idei współczesnej medycyny jest edukacja pacjentów w kierunku zachowań prozdrowotnych i wczesnego rozpoznawania u siebie symptomów choroby zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Czasem jednak zaabsorbowanie pacjenta problemami swojego ciała staje się nadmierne, a dostrzegalne symptomy choroby wyolbrzymione. Często na pewno słyszeliśmy określenie, że „ktoś jest hipochondrykiem”. Mimo swojego negatywnego wydźwięku hipochondria jest poważnym i uciążliwym zaburzeniem psychicznym, zarówno dla chorego,…

Co to jest autyzm, jego objawy oraz przyczyny

Nie każde dziecko rozwija się w podobnym tempie. Podczas gdy jedne dzieci zaczynają już biegać, inne stawiają dopiero pierwsze kroki. Nikogo to jednak nie niepokoi. Istnieją jednak sytuacje, w których rozwój dziecka ulega bardzo poważnemu zahamowaniu. Takie stany chorobowe określamy wspólną nazwą całościowych zaburzeń rozwoju. Najbardziej typowym przedstawicielem tej grupy jest autyzm dziecięcy. Autyzm dziecięcy Autyzm dziecięcy, zwany również chorobą Kannera, jest najcięższym…

Rodzaje schizofrenii: hebefreniczna, katatoniczna, paranoidalna, przewlekła, rezydualna

Schizofrenia jest jednym z najcięższych zaburzeń psychicznych, z jakimi stykają się lekarze psychiatrzy. Jest to choroba przewlekła, z tendencjami do nawrotów i niestety w dalszym ciągu stygmatyzowana w społeczeństwie. Jej cechami charakterystycznymi są objawy wytwórcze, takie jak omamy i urojenia, a także tak zwane objawy ambi – sprzeczność w zachowaniu i wypowiadanych treściach, niezdecydowanie. Nie można też zapominać o objawach depresyjnych, zaburzeniach funkcji poznawczych i tzw. objawach negatywnych, którymi są m.in. sztywność emocjonalna, wycofanie…

Co to jest nerwica natręctw myślowych, jej objawy i przyczyny. Jak leczyć nerwicę natręctw?

Wszyscy zapewne dobrze pamiętamy postać detektywa Monka z serialu kryminalnego o tym samym tytule. Ten niesamowicie spostrzegawczy, ale i bardzo charakterystyczny bohater zmagał się z przypadłością zwaną nerwicą natręctw myślowych, która nieraz znacznie utrudniała mu życie. Czym więc jest to zaburzenie, w jaki sposób się objawia i na czym polega terapia? Czym jest nerwica natręctw myślowych? Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD – Obsessive-Compulsive Disorder), zwane również nerwicą natręctw myślowych,…

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa, jej objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Nastrój człowieka, jak wiadomo ma tendencję do chwilowych wahań. Raz jest nam smutno, innym razem odczuwamy szczęście, satysfakcję. Wśród siedmiomiliardowej populacji naszej planety próżno szukać kogoś, kto przez całe życie jest albo tylko radosny, albo tylko nieszczęśliwy. Są jednak pewne stany chorobowe, w których zmiany nastroju są bardzo nasilone i utrudniają skuteczne funkcjonowanie w społeczeństwie. Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa? Choroba afektywna dwubiegunowa (w skrócie ChAD), zwana również psychozą maniakalno-depresyjną…

Stres pourazowy – objawy, leczenie, powikłania i rokowania

Zespół stresu pourazowego (PTSD – Posttraumatic Stress Disorder) jest to zespół objawów ujawniających się po przeżyciu sytuacji ekstremalnie przerażającej lub katastroficznej, która u prawie każdej osoby wywołałaby przenikliwe cierpienie. Siła działającego stresora przekracza zdolności przystosowawcze człowieka, powodując specyficzne dla tego schorzenia objawy. Jest to zjawisko wpływające w sposób znaczny na funkcjonowanie jednostki ale także na całe jej najbliższe otoczenie. Stanowić może również problem diagnostyczny…

Co to jest zespół stresu pourazowego, jego przyczyny, rozpoznanie i czynniki ryzyka

W ciągu całego swojego życia człowiek narażony jest na liczne, nie do końca zależne od niego sytuacje losowe. Z większością z nich udaje się poradzić bez przykrych konsekwencji. Istnieją jednak tzw. sytuacje ekstremalne, które przerastają możliwości „radzenia sobie” i mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym człowieka. Możemy wtedy powiedzieć, że u danej osoby rozwinął się zespół stresu pourazowego. Zespół stresu pourazowego Zespół stresu pourazowego nazywany…