Co to jest dyschezja niemowlęca i jak ją leczyć. Objawy i przyczyny dyschezji niemowlęcej

W momencie narodzin przewód pokarmowy człowieka jest niemal całkowicie wykształcony pod względem anatomicznym, jednak jego rozwój funkcjonalny trwa jeszcze przez pierwsze kilka lat życia dziecka. Niedojrzałość przewodu pokarmowego uznawana jest za główną przyczynę występowania zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego u niemowląt, do których zaliczamy m.in. dyschezję niemowlęcą. Na czym polega to zaburzenie i czym dyschezja różni się od kolki niemowlęcej?

Co to jest dyschezja niemowlęca?

Dyschezja niemowlęca jest to zaburzenie występujące we wczesnym okresie niemowlęcym, charakteryzujące się gwałtownym, napadowym krzykiem (płaczem) poprzedzającym defekację (oddanie stolca). Dyschezja niemowlęca zaliczana jest do czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego i występuje z jednakową częstością u dzieci karmionych piersią jak i karmionych mlekiem modyfikowanym. Dokładne rozpowszechnienie dyschezji w populacji pediatrycznej nie jest znane, ale zaburzenie to stanowi częstą przyczynę zgłaszania się zaniepokojonych rodziców niemowlęcia do pediatry.

Objawy dyschezji niemowlęcej

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Dyschezję niemowlęcą można rozpoznać u dziecka do ukończenia 9 miesiąca życia, u którego stwierdza się:

  • wysiłek lub płacz przez minimum 10 minut przed udanym lub nieudanym oddaniem miękkiego stolca;
  • brak innych problemów zdrowotnych.

Napady dyschezji zwykle są do siebie bardzo podobne – początkowo dziecko jest niespokojne, płacze, co prowadzi do zaczerwienienia twarzy. Stan taki trwa około 10 minut i kończy się oddaniem miękkiego stolca o papkowatej konsystencji. Pomiędzy wyżej opisanymi epizodami nie obserwuje się żadnych objawów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego, dziecko prawidłowo przybiera na masie i rozwija się we właściwym tempie.

Czy wiesz że: inne określenie dyschezji niemowlęcej to „zespół niemowlęcia o purpurowej twarzy” ?

Jakie są przyczyny dyschezji niemowlęcej?

Przyczyną dyschezji niemowlęcej jest niedojrzałość funkcjonalna przewodu pokarmowego – zaburzenia koordynacji mięśni brzucha zwiększających ciśnienie w tłoczni brzusznej z jednoczesną relaksacją mięśni dna miednicy (fizjologiczny stan podczas defekacji). Podczas płaczu zwiększa się ciśnienie w jamie brzusznej, z jednoczesnym rozluźnieniem mięśni przepony miednicy, co ułatwia oddanie stolca.

Dyschezja niemowlęca a kolka

Objawy dyschezji często są łudząco podobne do symptomów kolki, jednak aby rozróżnić te dwa zaburzenia, warto zwrócić uwagę na:

  • czas trwania objawów – atak dyschezji trwa najczęściej od 10 do 30 minut, podczas gdy atak kolki może trwać nawet kilka godzin;
  • zachowanie dziecka – kolce towarzyszy znaczny niepokój dziecka, nieutulony płacz oraz podkurczanie nóżek, natomiast w przebiegu dyschezji zwykle obserwuje się jedynie płacz dziecka;
  • ustępowanie objawów – w przypadku dyschezji niemowlęcej objawy (płacz dziecka) mijają po wypróżnieniu, a w kolce – nie ustępują pod wpływem żadnych interwencji.

Kiedy mija dyschezja niemowlęca?

Objawy na ogół pojawiają się w pierwszych miesiącach życia dziecka i trwają najczęściej 3-4 tygodnie. Przyjmuje się, że u wszystkich dzieci dyschezja niemowlęca ustępuje do ukończenia 6 miesiąca życia. Jeżeli dokuczliwe objawy utrzymują się dłużej, należy wówczas pogłębić diagnostykę i wykluczyć występowanie zaparć czynnościowych.

Czy dyschezja niemowlęca wymaga leczenia?

Podstawą postępowania terapeutycznego jest uspokojenie rodziców oraz dokładne poinformowanie ich o łagodnym i przemijającym charakterze zaburzenia. Dyschezja niemowlęca, pomimo że jest nieprzyjemna dla dziecka, nie wymaga leczenia – nie zaleca się stymulacji odbytu ani stosowania środków przeczyszających (mogą być one wręcz szkodliwe). Dodatkowa diagnostyka na ogół nie jest konieczna, a zaburzenie mija samoistnie wraz ze wzrastaniem dziecka, po wykształceniu się u niego odpowiednich mechanizmów defekacji.

Zapamiętaj: Przyczyną dyschezji niemowlęcej jest niedojrzałość funkcjonalna przewodu pokarmowego.

Dyschezja niemowlęca jest to zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, charakteryzujące się występowaniem gwałtownego płaczu (krzyku) poprzedzającego oddanie miękkiego stolca. Przyczyną dyschezji niemowlęcej są zaburzenia koordynacji mięśni brzucha i dna miednicy podczas defekacji. Zaburzenie to nie wymaga leczenia i mija samoistnie, z reguły przed ukończeniem przez dziecko 6 miesiąca życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *