Marcin
Pietrzak
Autor na medovita.pl

O mnie:

Adres mojej strony:
Zobacz moje wpisy na medovita.pl
(Ilość wpisów: 117)

W momencie narodzin przewód pokarmowy człowieka jest niemal całkowicie wykształcony pod względem anatomicznym, jednak jego rozwój funkcjonalny trwa jeszcze przez pierwsze kilka lat życia dziecka.…

Trzustka jest narządem położonym w górnej części jamy brzusznej, składającym się z trzech głównych części: głowy, trzonu oraz ogona. Trzustka pełni dwie zasadnicze funkcje - wewnątrzwydzielniczą…

Fakomatozy, czyli inaczej choroby skórno-nerwowe, są specyficzną grupą schorzeń, których główną cechą jest jednoczasowe występowanie zmian chorobowych w obrębie układu nerwowego oraz skóry.…

Przez bardzo długi czas choroby nowotworowe u dzieci były uważane za marginalny problem medyczny. Sądzono, że nowotwory dotyczą wyłącznie osób w podeszłym wieku, natomiast nie zagrażają pacjentom…

Sterydy są bardzo popularnymi lekami, wykorzystywanymi w niemal każdej dziedzinie medycyny - bardzo dobre efekty przynosi ich stosowanie w chorobach skóry, schorzeniach reumatologicznych, astmie czy…

Depresja określana jest mianem choroby XXI wieku. Podstawową jej cechą jest negatywny odbiór własnej osoby w aspekcie poznawczym (pesymistyczne przekonania co do siebie) oraz emocjonalnym (pacjent…

Lęk towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, pełniąc rolę adaptacyjną i ewolucyjną. Dzięki lękowi jesteśmy bardziej ostrożni i wyczuleni na różnego rodzaju zagrożenia oraz unikamy niebezpiecznych…

Tłuszczaki są to łagodne nowotwory wywodzące się z tkanki tłuszczowej, które kliniczne mają charakter dobrze odgraniczonych, wyczuwalnych przy dotyku guzków w obrębie tkanki podskórnej. Typowe…

Urojenia są to nieprawidłowe treści i sądy pochodzenia chorobowego, którym towarzyszy silne poczucie oczywistości. Mają one indywidualny kontekst, są niekorygowane mimo pewnych dowodów ich fałszywości…

Znamiona melanocytarne są to odgraniczone zmiany na skórze i błonach śluzowych, zbudowane z komórek zawierających melaninę, czyli melanocytów. Poprzez nadmierne nagromadzenie komórek barwnikowych…

Schorzenie to zostało po raz pierwszy opisane w 1841 roku przez pochodzącego z Wielkiej Brytanii chirurga Alfreda Polanda, który podczas sekcji zwłok byłego skazańca zaobserwował u zmarłego jednostronny…

Dermatologia jest dziedziną medycyny, w której kwestie psychosomatyczne odgrywają bardzo dużą rolę. Czynniki emocjonalne istotnie wpływają na większość chorób skóry, a związek między stresującymi…

Różnego rodzaju dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego są bardzo powszechnym problemem w populacji ogólnej i stanowią jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjentów do lekarza…

Schorzenia dermatologiczne (dermatozy) są bardzo powszechną grupą chorób, których przyczyna w znacznej części przypadków pozostaje niewyjaśniona. Nieznajomość dokładnych mechanizmów leżących…

Wymioty definiowane są jako gwałtowne wyrzucenie treści żołądkowej przez usta w wyniku skurczów mięśni brzucha i klatki piersiowej. Wymioty są bardzo częstą dolegliwością u osób w każdym…

Wszystkie prawa zastrzeżone.