Co to jest zespół Otella? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Negatywne emocje są nieodłączną częścią ludzkiego życia, musimy mierzyć się z nimi każdego dnia. Gniew, wina, strach, osądzanie a także zazdrość – któż z nas nie doświadczył ich choćby raz? Zazdrość jest często uważana za dowód tego, że zależy nam na partnerze. Jak śpiewała Violetta Villas: “Nie ma miłości bez zazdrości”- czy aby na pewno? Jeżeli przybiera ona patologiczny wymiar, dominuje nad wszystkimi innymi uczuciami w związku, a co więcej jest bezpodstawna i absurdalna – może być objawem zespołu Otella.

Co to jest zespół Otella?

Zespół Otella, inaczej nazywany alkoholowym obłędem zazdrości, jest to przewlekła psychoza spowodowana wieloletnim, intensywnym piciem alkoholu. Polega na występowaniu urojeń zazdrości i niewierności małżeńskiej u alkoholików i w ich konsekwencji zachowań agresywnych. Nie dotyczy on jednak każdej uzależnionej osoby, a cechami osobowości predysponującymi do rozwoju tego zaburzenia, poza alkoholizmem są: 

 • obniżona samoocena,
 • osobowość lękliwa,
 • nadmierna podejrzliwość, nieufność.

Czy wiesz że: charakterystyczne dla zespołu Otella jest to, że objawy nie występują jedynie w stanie upojenia alkoholowego, ale także w trzeźwości, a nawet wiele lat po zaprzestaniu nadużywania alkoholu?

Urojenia są to objawy psychotyczne, polegające na wierze w absurdalne, bezpodstawne przekonanie. Osoba doświadczająca urojeń jest pewna słuszności swoich podejrzeń (w  tym wypadku zdrady), uznaje urojenia za rzeczywistość, pomimo braku takich przesłanek. Chorzy cierpiący na zespół Otella nie zdają sobie sprawy z irracjonalności swoich zachowań i nie korygują ich pod wpływem opinii innych osób. Syndrom ten występuje przeważnie u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, dużo rzadziej u kobiet. Niekiedy zespół ten może wystąpić także u osób w podeszłym wieku z powodu zmian degeneracyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, bez związku z alkoholizmem. 

Objawy zespołu Otella

Newsletter Medovita - przydatne informacje, dostęp do nowych e-booków przed premierą.
Zapisuję się

Głównymi objawami zespołu Otella są:

 • urojenia zazdrości – niewiary małżeńskiej lub partnerskiej
 • agresja względem partnerki, a także wobec mężczyzn, których chory uważa za jej potencjalnych kochanków
 • chęć sprawowania całkowitej kontroli nad partnerką
 • zachowania prześladowcze, śledzenie partnerki, nachodzenie w pracy
 • domaganie przyznania się do winy
 • psychiczne i fizyczne wykorzystywanie partnerki
 • w skrajnych przypadkach może dojść do zabójstwa – nie tylko kobiety, ale także jej wyimaginowanych kochanków

Ważną cechą urojeń zazdrości jest to, że są one absurdalne i nieproporcjonalne np. dotyczą osób w zaawansowanym wieku lub liczba domniemanych kochanków jest bardzo wysoka. Brak jest obiektywnych dowodów na rzeczywisty brak wierności partnera. Chory domaga się częstszych kontaktów seksualnych, a odmowę traktuje jako potwierdzenie swoich podejrzeń.

Rozpoznanie urojeń niewierności małżeńskiej może zostać postawione gdy:

 • powstają na podstawie mało istotnych przesłanek
 • treści urojeń są absurdalne (dziesiątki kochanków)
 • za podejrzeniami idą zachowania sprawdzające, kontrolujące oraz agresywne

Przyczyny zespołu Otella

Wśród przyczyn zespołu Otella wyróżnia się przyczyny:

biologiczne:

 • spożywanie alkoholu w dużych ilościach powoduje nieodwracalną degradację ośrodkowego układu nerwowego, czego objawem mogą być urojenia,
 •  wieloletnie nadużywanie alkoholu wiąże się z organicznym uszkodzeniem mózgu, które powoduje problemy ze wzwodem. Uniemożliwiają one alkoholikowi realizowanie satysfakcjonującego życia seksualnego, co wiąże się z uczuciem frustracji i podejrzliwością, że partnerka odbywa stosunki seksualne z kimś innym,
 • alkoholizm powoduje także zaburzenia metaboliczne i hormonalne, m.in. niedobór testosteronu, co także skutkuje zaburzeniami erekcji.

psychologiczne – uzależnienie partnera od alkoholu powoduje emocjonalne oddalenie się partnerki i jej niechęć do kontaktów seksualnych, co alkoholik interpretuje jako objaw zdrady i zainteresowania innymi mężczyznami.

Jak leczyć zespół Otella?

Pacjenci cierpiący na to zaburzenie zazwyczaj nie zgłaszają się sami do lekarza, ponieważ są bezkrytyczni wobec swoich objawów i nie uważają się za osoby chore. Najczęściej ich partnerki, szukając pomocy i bojąc się agresywnych zachowań partnera trafiają z tym problemem do psychiatry. Leczenie jest długotrwałe i zazwyczaj możliwe jest jedynie złagodzenie objawów chorobowych oraz redukcja zachowań agresywnych. Stosuje się leki przeciwpsychotyczne w standardowych dawkach. 

Zapamiętaj: Zespół Otella to urojenia na punkcie rzekomej niewierności partnerki.

Wskazane jest bezwzględne zaprzestanie spożywania alkoholu, ale nie gwarantuje to wycofania się objawów zespołu Otella, ponieważ uszkodzenia mózgu powstałe na skutek jego wieloletniego nadużywania są nieodwracalne.

Podsumowując, zespół Otella jest to zaburzenie psychiatryczne występujące u osób nadużywających alkoholu i znacznie częściej dotyczy mężczyzn. Polega na występowaniu urojeń zazdrości i niewierności partnerskiej. Pacjenci są przekonani o zdradzie i aby dowieść swoich przekonań, szukają dowodów poprzez śledzenie i inwigilowanie partnerek. Przejawiają zachowania agresywne wobec potencjalnych kochanków, w skrajnych przypadkach może nawet dochodzić do zabójstw. Przyczyny tego zaburzenia są związane z uszkodzeniem mózgu przez wieloletnie nadużywanie alkoholu, a także z aspektami psychologicznymi – partnerki alkoholików niechętnie utrzymują z nimi kontakty seksualne, co potęguje w nich podejrzliwość i zazdrość. Leczenie zespołu Otella jest długotrwałe i polega na stosowaniu leków przeciwpsychotycznych oraz na całkowitym zaprzestaniu spożywania alkoholu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *