Dławica mikronaczyniowa – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Choroba niedokrwienna serca jest jednym z najczęstszych schorzeń związanych z niezdrowym stylem życia. Brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta oraz palenie papierosów przyczynia się do rozwoju blaszki miażdżycowej w świetle naczyń wieńcowych (naczyń zaopatrujących w krew mięsień sercowy). Jej obecność utrudnia przepływ krwi, co skutkuje niewystarczającym zaopatrzeniem w tlen komórek mięśnia sercowego. Okazuje się jednak, że typowe objawy choroby niedokrwiennej mogą wystąpić przy całkowitej drożności…

Zespół Ehlersa Danlosa – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Wiele struktur i narządów ludzkiego organizmu zbudowanych jest z tkanki łącznej. Jak sama nazwa wskazuje tkanka ta ma za zadanie łączyć ze sobą inne tkanki i zapewniać podporę organom. Składa się ona z komórek oraz substancji międzykomórkowej. Ta druga złożona jest z istoty podstawowej oraz włókien kolagenowych, siateczkowych i sprężystych. Istnieją choroby, w których zaburzona jest struktura któregoś ze składników tkanki łącznej. W przypadku zespołu Ehlersa Danlosa nieprawidłowa jest synteza włókien kolagenowych.…

Zespół Brugadów – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Jony odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Przede wszystkim są to kationy sodowe, potasowe, wapniowe, aniony chlorkowe, fosforanowe, ale również wiele innych. Ich transport między wnętrzem komórki, a przestrzenią międzykomórkową odbywa się przez specjalne kanały. Istnieje grupa chorób, w których upośledzone jest funkcjonowanie kanałów jonowych. Nazywa się je kanałopatiamii. Najczęściej są to choroby o podłożu genetycznym. Ze względu na kluczową rolę jonów w organizmie człowieka, kanałopatie mają…

Dławica Prinzmetala – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Choroba niedokrwienna serca jest jednym z najczęściej występujących schorzeń we współczesnym świecie. Ma to związek z nieodpowiednią dietą oraz brakiem aktywności fizycznej. W konsekwencji dochodzi do rozwoju blaszki miażdżycowej, która zamyka światło naczyń krwionośnych. W przypadku zamknięcia światła tętnicy wieńcowej mówi się o zawale mięśnia sercowego. Istnieje również możliwość zamknięcia światła naczynia wieńcowego niezmienionego miażdżycowo – w wyniku skurczu jego ściany. W takim przypadku mówimy o dławicy Prinzmetala. Co to jest…

Co to jest ainhum? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Medycyna jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Najnowsze technologie pozwalają nam wniknąć do wnętrza komórki, a nawet poznać kod genetyczny każdego żyjącego organizmu. Są jednak nadal choroby, których nie poznaliśmy w pełni, których nie potrafimy skutecznie leczyć. W przypadku części schorzeń do dzisiaj nie udało się ustalić przyczyny ich rozwoju. Wobec nich używa się określenia – idiopatyczne. Jedną z takich chorób jest ainhum. Co to jest ainhum? Ainhum jest rzadką…

Błonica – objawy i sposoby leczenia. Szczepionka przeciw błonicy

Na świecie dzięki postępowi nauki udało się ograniczyć występowanie niektórych chorób zakaźnych. Nieoceniony wpływ odegrały w tym przypadku szczepienia ochronne. Dzięki nim o przebiegu wielu chorób wirusowych i bakteryjnych możemy się dzisiaj dowiedzieć jedynie z książek. Szczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu fragmentu patogenu, który stymuluje układ odpornościowy do produkcji swoistych przeciwciał. Ich obecność we krwi umożliwia szybkie wyłapanie prawdziwego drobnoustroju, co zapobiega rozwojowi choroby. Co to jest…

Kamica moczowa – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Układ moczowy składa się z nerek, moczowodów, pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Jest odpowiedzialny za filtrowanie i oczyszczanie krwi. Mocz może mieć bardzo różny skład. W przypadku, kiedy jest on gęsty, o niskim pH, z dużą zawartością minerałów może dojść do wytrącenia złogów – najczęściej w obrębie miedniczki nerkowej. Jest to część nerki łącząca układ cewkowy z moczowodem. Powstałe kamienie mogą się przemieścić do dalszych odcinków układu moczowego.…

Plamica Schönleina-Henocha – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Choroby autoimmunologiczne są dzisiaj bardzo powszechne. Rozwijają się one w wyniku zaatakowania własnego organizmu przez układ odpornościowy. Produkuje on białka nazywane przeciwciałami, które są skierowane przeciw określonym tkankom, czy narządom. Przyczyny rozwoju chorób autoimmunologicznych nie są do końca znane. W przypadku niektórych z nich odkryto pewną zależność z występowaniem po przebyciu infekcji górnych dróg oddechowych. Do takich chorób należy plamica Schönleina-Henocha. Co to jest plamica Schönleina-Henocha? Plamica Schönleina-Henocha należy do chorób zapalnych…

Wstrząs kardiogenny – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Wstrząs jest stanem zagrożenia życia. Rozwija się w wyniku niedostarczenia do komórek organizmu wystarczającej ilości tlenu i substancji odżywczych, w wyniku czego dochodzi do niewydolności narządów, co może doprowadzić do zgonu. Wyróżnia się kilka typów wstrząsów: hipowolemiczny (spowodowany np. utratą znacznej ilości krwi), anafilaktyczny (np. po ugryzieniu przez owady błonkoskrzydłe), septyczny (rozwija się w sepsie), czy kardiogenny. Ten ostatni spowodowany jest zaburzeniem funkcji serca, które jest pompą rozprowadzającą…

Malaria – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Wyjeżdżając na wakacje, szczególnie do krajów tropikalnych, zawsze należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Niezwykle ważne jest, aby mieć świadomość na temat chorób występujących na danym obszarze. Jedną z najbardziej znanych chorób tropikalnych, o której słyszał niemal każdy, jest malaria. Co roku na świecie stwierdza się ponad 200 mln zachorowań oraz około 3 mln zgonów z powodu tej parazytozy (choroby wywołanej przez pasożyta). Dlatego tak niezwykle ważne jest, aby wiedzieć jak…

Filarioza – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Pobyt w tropikach wiąże się z narażeniem na wiele zagrożeń. Wśród nich szczególnie niebezpieczne są niespotykane w naszej strefie geograficznej choroby tropikalne. Należą do nich również filariozy. Są to jednostki chorobowe o bardzo złożonym obrazie klinicznym. Każda osoba wyjeżdżająca do tropików powinna mieć świadomość na temat tego, jak uchronić się przed zachorowaniem. Czym jest filarioza? Filarioza jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez nicienie z grupy Filariaidae. Parazyty (pasożyty) te są przenoszone na człowieka…

Co to jest skaza krwotoczna? Objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Krew w ciele człowieka przemieszcza się w układzie zamkniętym. Tworzą go tętnice, żyły i naczynia włosowate. W przypadku przerwania ciągłości ściany naczynia krwionośnego nasz organizm jest w stanie samodzielnie „załatać” powstałą ranę. Całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń krwionośnych nazywa się hemostazą. Proces krzepnięcia jest bardzo skomplikowany i wieloetapowy. W przypadku zaburzenia hemostazy dochodzi do rozwoju skazy krwotocznej. Co to jest skaza krwotoczna? Skaza krwotoczna jest…

Choroba zwyrodnieniowa stawów – objawy i sposoby leczenia

Chyba każdy z nas zna kogoś, kto ma problemy z poruszaniem się. Są to szczególnie osoby starsze, otyłe, nieaktywne fizycznie. Niezwykle istotne jest, abyśmy byli świadomi tego, jak wiele czynników wpływa na stan zdrowia naszych stawów. Zmiany, jakie zachodzą w ich obrębie są nieodwracalne i prowadzą do rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawów? Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszym schorzeniem narządu ruchu. Spowodowana jest zmianami…

Cholera – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

W krajach tropikalnych występuje wiele chorób niespotykanych w innych częściach świata. Niektóre z nich mogą mieć bardzo ciężki przebieg i w krótkim czasie doprowadzić do zgonu. Okazuje się jednak, że w większości przypadków wystarczy przestrzegać bardzo prostych zasad, aby uchronić się przed śmiertelnie niebezpiecznymi chorobami. Doskonałym przykładem jest cholera. Czym jest cholera? Cholera jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – Vibrio cholerae (przecinkowce cholery). Dla…

Denga – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Europa jest kontynentem wolnym od wielu chorób występujących powszechnie w innych częściach globu. Co roku na świecie odnotowuje się ponad 400 mln przypadków dengi, a około 25 tysięcy chorych umiera z tego powodu. Aby uchronić się przed zachorowaniem musimy mieć świadomość tego, w jakich częściach świata i w jaki sposób może dojść do zarażenia tą tropikalną chorobą. Czym jest denga? Denga jest chorobą wirusową przenoszoną przez komary. Wyodrębniono…